Collectie De Geer van Jutphaas

 

Bartold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas (1816-1903)

Bartold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas werd geboren op 12 december 1816 te Utrecht. Hij schreef zich daar in 1833 in bij de Hogeschool en promoveerde vijf jaar later tot doctor in de letteren. In 1841 promoveerde hij opnieuw, dit keer in de rechten. Hij werd in 1843 benoemd tot kantonrechter te Maarssen. Dit ambt wisselde hij na vier jaar in voor dat van buitengewoon hoogleraar Romeins recht aan de Universiteit Utrecht. In 1855 werd hem als tijdelijk hoogleraar ook het onderwijs in de Hebreeuwse, Arabische en oosterse letteren opgedragen. Een jaar later werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar Romeins recht. In 1887 ging hij met emeritaat.
Hij was lid van de gemeenteraad van Utrecht en werd in 1874 verkozen tot lid van de Provinciale Staten. In 1889 werd hij benoemd tot lid van de Gedeputeerde Staten, waarvan hij lid bleef tot aan zijn dood. De Geer was ook lid van de Hervormde Kerk en de Antirevolutionaire Partij.
Op 4 augustus 1903 overleed hij in Jutphaas.

Ongeveer de helft van de collectie bestaat uit correspondentie. In 1933 werd een groot deel van De Geers wetenschappelijke correspondentie en een deel van de collegedictaten door diens kleinzoon mr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek geschonken. Deze collectie werd in 1939 geïnventariseerd en gedrukt. Een ander deel van de collegedictaten is in 1994 in bruikleen ontvangen van het Universiteitsmuseum Utrecht. De collectie is onbeperkt toegankelijk.
De collectie De Geer bevat tevens brieven van voor De Geers tijd (zie Breuning) en enkele van na De Geers tijd (niet geïnventariseerd). Tijdens het inventariseren van de brieven zijn getypte lijsten en kopij toegevoegd. De collectie bevat o.a. ca. 60 brieven van Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876).

In 1951/1952 ontving de Universiteitsbibliotheek van het Rijksarchief in Utrecht (thans Het Utrechts Archief) de brieven gericht aan prof.mr. B.J.L. de Geer van Jutphaas uit het familiearchief De Geer. De brieven met de nummers 57-115 waren in 1950/1952 overgedragen aan het Rijksarchief. Van een aantal zijn alleen foto’s in de collectie aanwezig.

Onderwerp:

Nederlandse maatschappelijke en politieke geschiedenis, (Romeins) recht, oudheid (Grieks, Romeins, Hebreeuws en Arabisch), kerkgeschiedenis, Bijbel, plantkunde

Jaar uitgave:1620-1939 (zwaartepunt: 19e eeuw)
Omvang:ca. 4 m
Documentsoort:handschrift: correspondentie, schriften, aantekeningen, collegedictaten, Bijbelcitaten, uittreksels, boeken, artikelen, kwitanties; getypt: inventarisatielijsten, kopij; gedrukt; krantenknipsels, in memoria, divers drukwerk, officiële documenten; zegels
Ontsluiting:

Catalogue de la grande collection de livres imprimés et manuscripts pour la plupart des 15e, 16e et 17e siècles laissée par M. le Baron J. Lintelo de Geer van Jutfaas ... Utrecht, 1905. (Veilingcatalogus Beijers, aanwezig op microfilm, met signatuur MM 10311).

gedrukte inventaris: P.S. Breuning, Brievenverzameling van Prof. Mr. Dr. B. J. L. baron de Geer van Jutphaas. Utrecht, 1940.

de correspondentie is voor het grootste gedeelte geïnventariseerd, de rest is nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

A. M. Abelmann. Inventaris van het Archief van de familie De Geer van Jutphaas (1200/1295 - 1977). Utrecht, 1988.

P.S. Breuning, Brievenverzameling van Prof.Mr.Dr. B.J.L. de Geer van Jutphaas, Utrecht, 1940.

H. Brugmans, “Geer van Jutphaas”, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 3. Leiden, 1914, 434-435.

J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, “Mr. Barthold Jacob Lintelo baron de Geer van Jutphaas”, in: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam, 1888-1891.

R.H., "Dr. mr. Barthold Jacob Lintelo baron de Geer van Jutphaas, heer van Jutphaas", in: Utrechtsch jaarboekje 1904, 19-22.

R.M. Sprenger, B.J. Lintelo de Geer van Jutphaas (1816-1903). (Doctoraalscriptie Utrecht, 1980).

M. van de Vrugt, "Barthold Baron de Geer van Jutphaas (1816-1903): hoogleraar en politicus", in: Utrechtse biografieën : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters 1 (1994), 61-64.

Marieke Monsieurs, "Een leven lang verzamelen" : particuliere bibliotheken in de negentiende eeuw : een studie naar de bibliotheken van mr. J. Ackersdijck & mr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas. [S.l.], 2005. (Doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit Utrecht).

Leen Dorsman, "Wetenschap en wereld: het leven van de professor in brieven", in: Bijzonder onderzoek : een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 2009, 66-71.

Familie De Geer van Jutphaas

Catalogus Professorum

Wikipedia

Parlement & Politiek

Opmerkingen:Er bevinden zich ook brieven van De Geer van Jutphaas in de collecties Ackersdijck, Oosterzee, Rauwenhoff, Fruin, Kohlbrugge en Ritter.
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking door mr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas: 1933