Collectie Gonda

 

Jan Gonda (1905-1991)

Jan Gonda werd geboren te Gouda op 14 april 1905. Hij was één van 's werelds meest vooraanstaande geleerden in Zuid-Aziatische en Indonesische studies. Gonda studeerde klassieke Letteren in Utrecht en volgde diverse colleges bij Caland, de eerste Utrechtse hoogleraar Sanskrit. Na zijn promotie in 1929 studeerde hij enkele jaren Oudjavaanse en Indonesische taal- en letterkunde in Leiden, tot hij per 15 april 1932 benoemd werd tot buitengewoon hoogleraar in het 'Sanskrit, het Avestisch, het Oud-Perzisch en de beginselen der Indo-Germaansche taalwetenschap.' In 1941 werd dit omgezet naar een gewoon hoogleraarschap. Na zijn emeritaat vervulde hij nog een onderwijsopdracht voor 2 colleges per week tot 1-8-1976.

Gonda overleed te Utrecht op 28 juli 1991. Hij liet een indrukwekkende lijst van wetenschappelijke publikaties achter: zijn bibliografie telt meer dan 700 nummers. Opmerkelijk is dat Gonda zelf nooit in Indonesië of India is geweest. Na zijn overlijden liet hij de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen een fors bedrag na, waarmee in 1992 het Gonda-fonds is gesticht. De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

Onderwerp:Oosterse talen (waaronder Sanskriet, Javaans, Maleis en Hindi), klassieke talen, Indische cultuurwetenschap en godsdiensten
Jaar uitgave:ca. 1917-1991
Omvang:8 m
Documentsoort:handschrift: collegedictaten, aantekeningen, artikelen, correspondentie etc., gedrukt: diverse circulaires, brochures, convocaties etc., w.o. ook Het Leids Oriëntalistisch Dispuut in oorlogstijd
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

J. Ensink and P. Gaeffke (ed.), India maior : congratulatory volume presented to J. Gonda, Leiden, 1972.

J. Gonda, Selected studies / presented to the author by the staff of the Oriental Institute, Utrecht University on the occasion of his 70th birthday. Leiden, 1975-1991.

Vakgroep Oosterse Talen en Kulturen, "Een bescheiden onderkomen" : historisch overzicht van de studie van de Oosterse talen en kulturen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht, 1981.

H.W. Bodewitz, "Jan Gonda 14 april 1905 - 28 juli 1991", in: Levensberichten en herdenkingen ... KNAW, 1992, 7-16.

J. Ensink, "Jan Gonda († 1991) and Indonesian Studies", in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 148 (1992), 209-219.

Cees Fasseur, De indologen : ambtenaren voor de Oost 1825-1950. 3de druk. Amsterdam, 2003.

Wikipedia

Groei:afgesloten
Overige informatie:het materiaal is na het overlijden van Gonda in 1991 naar de Universiteitsbibliotheek gebracht