Collectie Hinlopen

Jacob Hinlopen (1723-1803)

Jacobus Hinlopen (ook Jacobus Groot Hinlopen) werd geboren te Hoorn op 5 mei 1723. Hij studeerde theologie in Harderwijk, Franeker en Utrecht. Hinlopen was predikant te Zonnemaire, Goes en Utrecht.

In het conflict tussen patriotten en prinsgezinden koos Hinlopen voor de prins. In de jaren 1782-84 en in 1795 kreeg hij om deze houding grote moeilijkheden. Er werd een schotschrift tegen hem gericht: Hinlopiana, of Gulde legende van Endewyl en Alzo, vervat in eene zamenspraak tusschen Kwezelia, Vroomhart en Regtuit, gehouden op den 10. january van het schrikkel-jaar, 1784 ... (Utrecht, 1784).

Meermalen was Hinlopen voorzitter van de provinciale synode van Utrecht. Hij gaf veel leerredenen uit. Hinlopen overleed te Utrecht op 23 juni 1803.

Nicolaas Hinlopen (1724-1792)

Nicolaas Hinlopen, broer van voorgaande, werd gedoopt te Hoorn op 20 juni 1724. Hij was in Hoorn conrector van de Latijnse school en later notaris. Hinlopen was een groot taalkundige en leerling van B. Huydecoper. Hij overleed te Alkmaar op 16 december 1792.

Onderwerp:

psalm- en bijbelvertaling, Waldenzen in Piémont, theologie

Jaar uitgave:nader te bepalen
Omvang:75 cm
Documentsoort:handschrift: brieven, psalmberijmingen, kopij van de Historie van de Nederlandsche overzetting des Bijbels ... (van N. Hinlopen) etc.
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

Jacobus Hinlopen:

Knipscheer, "Hinlopen (Jacobus) of Jacob Groot Hinlopen", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 8 (1930), kol. 776-777.

J.M. van der Linde, "Hinlopen, Jacobus", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 4 (1998), 197-198.

 

Nicolaas Hinlopen:

Knipscheer, "Hinlopen (Nicolaas)", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 8 (1930), kol. 777-778.

Opmerkingen:brieven van Jacobus en Nicolaas Hinlopen bevinden zich ook bij de Universiteitsbibliotheek Leiden
Groei:afgesloten