Collectie Hoekendijk

 

Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)

Johannes Christiaan (Hans) Hoekendijk werd geboren te Garut (Java) op 3 mei 1912 als zoon van Johannes Cristiaan Hoekendijk en diens eerste vrouw Suzanna Christina van der Kris, een zendelingenechtpaar. Toen zijn familie terugkeerde naar Nederland in 1925 bereidde hij zich daar voor op een carrière als missionaris in Indonesië en studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. De Tweede Wereldoorlog vertraagde zijn plannen en had een blijvende invloed op zijn latere denken over de missie als confrontatie van het koninkrijk van God en de seculiere wereld. Hoekendijk diende als missionaris consul in Indonesië vanaf 1945 maar moest in 1946 terugkeren naar Nederland vanwege gezondheidsproblemen. Hij promoveerde in 1948 in Utrecht onder Van Ruler.

Hoekendijk werd secretaris van de Nederlandse Zendingsraad (1947-1949) en van de afdeling Evangelisatie van de Wereldraad van Kerken (1949-1953). Hij doceerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht als kerkelijk hoogleraar praktische theologie (1953-1959) en als hoogleraar kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw (1959-1965). In 1965 werd hij benoemd tot voorzitter en hoogleraar World Christianity aan het Union Theological Seminary in New York. Hoekendijk overleed in New York op 25 juni 1975.

 Prof.dr. L.A. Hoedemaker heeft zich ingespannen om het archief van Hoekendijk naar Utrecht te krijgen.

Onderwerp:theologie, missiologie, oecumene
Jaar uitgave:1929-1976
Omvang:ca. 7 m
Documentsoort:handschrift: collegedictaten, brieven, etc.; gedrukt werk: boeken; geluidsbanden
Ontsluiting:

gedrukte inventaris: K. van der Horst, Inventaris van het Archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975). Utrecht, 1983. Met lijst van publicaties van Hoekendijk.
 

Algemene literatuur:

Gianfranco Coffele, Johannes Christiaan Hoekendijk: da una Teologia della Missione ad una Teologia Missionaria. Roma, 1976.

J.C. van Dongen, "Stilte verbroken rondom Hoekendijk", in: Trouw, 2-9-1983.

Pieter van Gurp, Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk. Haarlem, 1989.

Th. van den End (bew.), Bladen uit mijn levensboek : autobiografie van ds. C.J. Hoekendijk (1873-1948). Zoetermeer, 1993.

Libertus A. Hoedemaker, "Hoekendijk, J(ohannes) C(hristiaan) (“Hans”)", in: Biographical Dictionary of Christian Missions, New York, 1998, 297.

Bert Hoedemaker, "The legacy of J.C. Hoekendijk", in: International bulletin of missionairy research 19 (1995) 166-170.

L.A. Hoedemaker, "Hoekendijk, Johannes Christiaan", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5 (2001) 240-242.

Anton Houtepen, "Getemperd ongeduld":  J.C. Hoekendijk", in: Vier eeuwen theologie in Utrecht : bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht. Zoetermeer, 2001, p. 288-298.

Frank Anthonie Petter, Profanum et Promissio : het begrip wereld in de missionaire ecclesiologieën van Hans Hoekendijk, Hans Jochen Margull en Ernst Lange. [Zoetermeer], 2002 (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen).

Bert Hoedemaker, "De dagboeken van Hoekendijk" (website UBU Bijzondere Collecties)

Logbook J.C. Hoekendijk

Opmerkingen:toegankelijkheid beperkt. Zijn boeken zijn geschonken aan de Yale University School Library
Groei:afgesloten
Overige informatie:handschrift 16.G.13, Bladen uit mijn levensboek, is in 1993 afgestaan aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht door Th. van den End.

In 2016 schonk Prof. dr. L.A. Hoedemaker het logbook van J.C. Hoekendijk aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dit dagboek, dat de jaren 1944-1945 omvat, is geplaatst op: Hs 31 A 49. Zie voor electronische reproductie "Logbook J.C. Hoekendijk" onder Algemene Literatuur.