Collectie Kernkamp

Willem Kernkamp (1864-1943) en Hans Kernkamp (1904-1980)

Gerhard Wilhelm Kernkamp werd geboren te Hoorn op 20 november 1864. In 1901 werd hij benoemd tot hoogleraar geschiedenis te Amsterdam en in 1903  te Utrecht. Hij was ook geschiedschrijver van de Utrechtse universiteit. Kernkamp overleed op 9 oktober 1943 te Utrecht. Hij was een oom van Prof.dr. J.H. Kernkamp.

Johannes Hermann Kernkamp werd geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Hij promoveerde in 1931 te Utrecht bij zijn oom prof.dr. G.W. Kernkamp. Tot 1949 bleef Kernkamp in allerlei functies werkzaam in het bibliotheekwezen. Hij was onderbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek en werd in 1947 bibliothecaris van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Daarna vervulde hij achtereenvolgens vanaf 1951 tot 1969 professoraten te Rotterdam, Leiden en Utrecht. Vanaf 1946 was Kernkamp secretaris en later voorzitter van het Historisch Genootschap te Utrecht. Hij overleed te Bilthoven op 10 oktober 1980.

Onderwerp:Nederlandse geschiedenis (16e-20e eeuw), cultuurgeschiedenis, Historisch Genootschap te Utrecht
Jaar uitgave:1893-1943 en 1947-1957
Omvang:ca. 30 cm
Documentsoort:handschrift: lezingen, artikelen, aantekeningen, brieven, collegedictaten van G.W. Kernkamp, etc.
Ontsluiting:2 getypte inventarissen
Algemene literatuur:

G.W. Kernkamp

J. Huizinga, "Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864-9 October 1943)", in: Jaarboek KNAW, (1943-1944), 226-238.

S.B.J. Zilverberg, "Kernkamp, Gerhard Wilhelm (1864-1943)", in: Biografisch woordenboek van Nederland 1 (1979).

P.B.M. Blaas, Historicus tussen wetenschap en journalistiek: G.W.Kernkamp. Rotterdam, 1983.

L.J. Dorsman, G.W. Kernkamp. Historicus en democraat 1864-1943. Groningen, 1990.

L.J. Dorsman, "G.W. Kernkamp: een betrokken historicus in een faculteit onder spanning", in: Beroep op de wetenschap : Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940. Utrecht, 1999, p. 14-31, 154-156.

Catalogus Professorum

Wikipedia

J.H. Kernkamp

Books and periodicals for the greater part from the libraries of three Dutch professors: the late P.H. Damsté, J.H. Kernkamp, J.J. Poelhekke. J.L. Beijers 2nd and 3rd June 1987. Utrecht, 1987.

Bibliografie van J. H. Kernkamp, geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Samengesteld door P.D. 't Hart. Groningen, 1969.

"J.H. Kernkamp overleden", in: Open : vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten 13 (1981) 45-46.

T.S. Jansma, "In memoriam Johannes Herman(n) Kernkamp Utrecht 15 augustus 1904 - Bilthoven 10 oktober 1980", in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 96 (1981), 600-603.

J.L. Beijers, Veilingcatalogus, boeken van P.H. Damsté, J.H. Kernkamp, J.J. Poelhekke (Utrecht) : 11-12 juni 1987. Utrecht, 1987. (Oorspronkelijke datum veiling 2-3 juni 1987)

Catalogus Professorum

Leidse Hoogleraren vanaf 1575

Opmerkingen:brieven aan J.H. Kernkamp zijn geplaatst op het signatuur 12 A 16
Groei:afgesloten
Overige informatie:de archiefstukken van J.H. Kernkamp werden in september 2009 aan de UB Utrecht overgedragen door diens zoon R.M.E. Kernkamp. Dictaten van J.H. Kernkamp uit ca. 1925 bevinden zich bij het Utrechts Archief