Collectie Ledeboer

 

 

 

Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer (1808-1863)

Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer werd geboren te  Rotterdam op 30 september 1808. Hij was predikant te Benthuizen van 1838-1841 en stichter van de Ledeboeriaanse Gemeenten. Van 1843 tot 1845 zat Ledeboer opgesloten in het Gravensteen te Leiden. Hij overleed te Benthuizen op 21 oktober 1863.

Hoe Ledeboer eruit zag zullen we nooit weten. Afkerig als hij was van weelde en uiterlijk vertoon, keurde hij ten strengste af dat mensen zich in portretten lieten vereeuwigen.

Onderwerp:Nederlands protestantisme (Afscheiding, Ledeboerianen), theologie
Jaar uitgave:1828-1863
Omvang:ca. 1 m
Documentsoort:handschrift: brieven, preken, gedichten, reis- en dagboeken, etc.
Ontsluiting:

getypte inventaris.

Algemene literatuur:

L.G.C. Ledeboer, Heeren wegen, gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar. 2e dr. / met eenige bijvoegsels, Leiden, 1843.

Gebr. Van der Hoek, Veilingcatalogus : boeken van L. G. C. Ledeboer, 16 maart 1864, Leiden, 1864.

Knipscheer, "Ledeboer (Lambertus Gerardus Cornelis)", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 9 (1933), 582-584.
 
H. Natzijl (samenst.), Verzamelde geschriften van Ds. L.G.C. Ledeboer.  Utrecht, 1977-1980. 3 dl.

H. Florijn, "Ledeboer, Lambertus Gerardus Cornelis", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme  3 (1988), 245-248. (N.B.: hierin is deze collectie grotendeels uitgegeven).

Wikipedia 

Opmerkingen:een brief van Ledeboer aan Hendrik Arrent Hamaker (1789-1835) bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden
Groei:afgesloten
Overige informatie:aangeboden aan de Universiteitsbibliotheek door de familie Ledeboer in november 1980