Collectie Matthaeus

Antonius Matthaeus III (1635-1710)

Antonius Matthaeus III werd geboren te Utrecht op 18 december 1635. In 1659 promoveerde hij te Utrecht. Hij werd de derde jurist met dezelfde naam in de geleerdenfamilie Matthaeus. Matthaeus was hoogleraar rechten te Utrecht (1660-1672) en Leiden. Van 1666-1667 was hij ook rector magnificus van de Utrechtse universiteit.
Matthaeus III was ook uitgever van historische bronnen, onder andere van een 10-delige editie van oude handschriften, de Veteris aevi analecta. Matthaeus overleed te Leiden op 25 augustus 1710.

Onderwerp:Nederlandse geschiedenis, rechtsgeschiedenis, geleerdengeschiedenis
Jaar uitgave:17e eeuw - ca. 1709
Omvang:ca. 25 cm
Documentsoort:handschrift: brieven, rechtskundige adviezen, stukken over Utrecht e.d., dictaten
Ontsluiting:getypte inventaris; P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum (Hagae Comitis, 1887) 205 (betreft Hs. 800)
Algemene literatuur:

P. van Meurs, "Een beloning, door de regering van het land van Vianen toegekend aan de hoogleraar Antonius Matthaeus, te Leiden, omdat hij oorkonden, die tot voordeel van de aanspraken van Holland op Vianen waren, in zijn werk had weggelaten", in: Verslagen en mededeelingen vaderlandsch recht 5 (1908), 421-423. 

Van Heijnsbergen, "Matthaeus (Antonius) (3)", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 7 (1927), 848.

Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, Utrecht, 1934, 279-280.

Margaret Hewett and Jan Hallebeek, "The Prelate, the Practor and the Professor: Antonius Matthaeus II and the crimen laesae majestatis, Utrecht 1639-1640", in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 66 (1998), 115-150.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Opmerkingen:daarnaast nog 10 andere handschriften van hem in de collectie. Brieven van en aan Matthaeus III bevinden zich ook bij de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden
Groei:afgesloten
Overige informatie:een verzameling rechtskundige adviezen (1636-1653) is aangekocht op de veiling Van Rappard-Lütge in juni 1910