Collectie Miquel

Friedrich Miquel (1811-1871)

Friedrich Anton Wilhelm Miquel werd geboren te Neuenhaus (D) op 24 oktober 1811. Hij promoveerde te Groningen in 1833 in de medicijnen. Miquel was achtereenvolgens arts te Amsterdam, leraar medicijnen aan de Klinische School in Rotterdam, hoogleraar kruidkunde te Amsterdam (1846-1859) en plantkunde te Utrecht (vanaf 1859). Van 1870-1871 was hij rector magnificus. Tegelijkertijd was Miquel, vanaf 1862, directeur van het Rijksherbarium in Leiden. Hij overleed te Utrecht op 23 januari 1871.

Een dochter van de overledene, mevr. Bertha Amalia Karsten-Miquel (1843-1926) vermaakte haar vermogen aan de Universiteit, ten behoeve van het onderwijs in de botanie. Het Miquel-fonds wordt door curatoren beheerd en biedt financiële steun aan botanici aan de Universiteit Utrecht. De voormalige woning van de directeur van de botanische tuinen in de Utrechtse binnenstad is naar Miquel het "Miquelhuis" genoemd.

In 1908 schonken de Erven Mej. C. Miquel de wetenschappelijke correspondentie van Miquel aan de Universiteitsbibliotheek.

Onderwerp:botanie
Jaar uitgave:nader te bepalen [ca. 1832-ca. 1873]
Omvang:ca. 50 cm
Documentsoort:handschrift: brieven
Ontsluiting:

inventaris: Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae universitatis Rheno-Trajectinae, vol. 2 (1909), 242-245.

brieven zijn opgenomen in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN)

Algemene literatuur:

C.J. Matthes, "Levensberigt van F.A.W. Miquel", in: Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam, (1872) 29-49.

G.J. Mulder, "Herinneringen omtrent F.A.W. Miquel", in: Utrechtsche studenten-almanak, (1872) 159-213.

"F. A. W. Miquel (1811-1871)" in: G. ten Doesschate, Profiel van een faculteit : de Utrechtse bètawetenschappen 1815-2011. Hilversum, 2012, p. 79-80.

F.A. Stafleu, F.A.W. Miquel, Netherlands botanist. Amsterdam, 1966.

Frans A. Stafleu, The Miquel-Schlechtendal correspondence : a picture of European botany, 1836-1866, in: Essays in biohistory and other contributions, presented to Frans Verdoorn, on the occasion of his 60th birthday. Utrecht, 1970, 295-341.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Opmerkingen:brieven van Miquel ook in Brievencollectie Archief Ackersdijck en in de collectie De Geer van Jutphaas, port. 23; brieven van en aan Miquel bevinden zich ook bij de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1907/1908