Collectie Van Oosterzee

 

Johannes Jacobus van Oosterzee (1817-1882)

Johannes Jacobus van Oosterzee werd op 1 april 1817 geboren in Rotterdam. Hij studeerde tussen 1834 en 1840 theologie in Utrecht en promoveerde in 1840 op het proefschrift Disputatio theologica de Jesu, e virgine Maria nato. Hij was achtereenvolgens predikant te Eemnes-Binnen (1841-1843), Alkmaar (1843-1844) en  Rotterdam (1844-1862), en werd in 1862 benoemd tot hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Als predikant trok Van Oosterzee overvolle kerken. Verder geniet hij bekendheid als redacteur van de Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie (1845-1858). Van Oosterzee overleed op 3 augustus 1882 in Wiesbaden.

In 1932/33 schonken de dames Van Oosterzee te Doorn, kleindochters van prof. J.J. van Oosterzee, de schriftelijke nalatenschap van hun grootvader aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:theologie, dogmatiek, Nederlands protestantisme
Jaar uitgave:1827-1948
Omvang:ca. 2 meter
Documentsoort:handschrift: brieven, gedichten, lezingen, toespraken, verhandelingen, collegedictaten, etc.
Ontsluiting:

getypte inventaris

index inventaris

Algemene literatuur:

J.I. Doedes, "Woord ter nagedachtenis van J.J. van Oosterzee", in: Utrechts Studenten-Almanak (1883).

W. Francken, "Levensschets van Dr. Johannes Jacobus van Oosterzee (1 April 1817-29 Juli 1882)", in: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1882-1883, p. 43-102.  

J.J. van Oosterzee, Uit mijn levensboek : voor mijne vrienden. Utrecht, 1883.

A. W. Bronsveld, "Dr. J.J. van Oosterzee", in: Een theologisch klaverblad. Rotterdam, 1897, 23-79.

Theunis Frederik Jacobus Dreyer, J.J. van Oosterzee als homileet (1817-1882). Utrecht, 1974 (dissertatie Utrecht).

Anthonius van Brummelen, Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee. Huizen, 1980 (dissertatie Utrecht).

J.H. van de Bank, "Vergood, verguisd, vergeten: J.J. van Oosterzee", in: Vier eeuwen theologie in Utrecht : bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht. Zoetermeer, 2001, p. 185-197.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Opmerkingen:De brieven zijn bijeengeplaatst op de signaturen 9 A 7:3 en 9 B 5. De collectie bevat ook brieven aan zijn zoon Pieter Cornelis van Oosterzee (1848-1932) uit de periode 1871-1907 en een genealogie Van Oosterzee
Groei:afgesloten
Overige informatie:collectie kwam gefaseerd binnen. Brieven van J.J. van Oosterzee bevinden zich ook in de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA) en Leiden en in het Literatuurmuseum in Den Haag. Op diverse plekken in het archief bevindt zich de notitie: nagezien, datum (bijv. 24/12/1949), C.M.v.O. Aangezien deze collectie meer een familiearchief is en dus stukken van verschillende familieleden bevat is het van belang om te vermelden dat een kleinzoon van J.J. van Oosterzee dezelfde voorletters heeft als zijn grootvader.