Collectie Historische collectie Bibliotheek Diergeneeskunde

Historische collectie Bibliotheek Diergeneeskunde

In Nederland heeft alleen de Universiteit Utrecht een opleiding Diergeneeskunde. Deze was in 1821 begonnen als de Rijksveeartsenijschool. In 1925 werd de opleiding ondergebracht bij de Universiteit Utrecht onder de nieuwe Veeartsenijkundige Faculteit.

De collectie is samengesteld door de faculteit Diergeneeskunde sinds 1925, en haar voorgangers 's Rijks veeartsenijschool (1821-1918) en de Veeartsenijkundige Hoogeschool (1918-1925). De bibliotheek was vanaf de oprichting gevestigd in het hoofdgebouw aan de Biltstraat.

Op 1 september 1925 kwam het beheer van de bibliotheek van de voormalige Veeartsenijkundige Hoogeschool onder de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De collectie bestond toen uit 55.000 delen van werken en tijdschriften voornamelijk over veeartsenijkunde, geneeskunde, natuurwetenschappen en landbouwkunde.

In 1980 verhuisde de bibliotheek naar het Hoofdgebouw Diergeneeskunde in de Uithof, Yalelaan 1.

In de jaren 2007-2009 is de collectie overgeplaatst naar de Universiteitsbibliotheek locatie Uithof. De uitgebreide collectie handschriften en gedrukte werken over diergeneeskunde is uniek in Nederland. De Bibliotheek Diergeneeskunde behoort tot de grootste ter wereld.

 

Onder meer zijn de volgende deelcollecties/onderdelen te onderscheiden:

Collectie Maatschappij ter Bevordering van de Veeartsenijkunde

- Collectie Van Esveld

Parc Vaccinogène

- Collectie Maas Geesteranus

- Collectie Van Gink

- Collectie Herpetologie en terrariumkunde van de vereniging 'Lacerta'

- Collectie Van Poelgeest

- vele historische belangrijke werken uit de nalatenschap van A.W.H. Wirtz (uit 1923)

- een keuze uit medische, natuurwetenschappelijke en landbouwkundige werken uit het bezit van de Koninklijke Bibliotheek, die daar in 1923 werden verwijderd

Onderwerp:

diergeneeskunde, landbouw, zoötechniek, jacht, honden, paarden, vogels

Jaar uitgave:16e eeuw-1950 (zwaartepunt: 19de eeuw)
Omvang:ca. 15.000 bladen en 30.000 boeken (1840-1950), 20.000 bladen en 4.000 boeken (voor 1840)
Documentsoort:gedrukt werk, fotoboeken, handschriften
Ontsluiting:

Catalogus van de bibliotheek der veeartsenijkundige faculteit, Utrecht, 1926-1934.

Publikaties en dissertaties voortgekomen uit de Veeartsenijkundige Hoogeschool, later Faculteit der diergeneeskunde in de periode 1921-1971 = Publications and dissertations from the Veterinary college, later on the Faculty of veterinary medicine in the period 1921-1971 / samengest. door, comp. by Aug. Mathijsen. Utrecht, 1981 (Supplement op: Van Gildestein naar Uithof : 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht : dl 2 / door C. Offringa).

Standlijst collectie "DIERG: B" (signaturen zijn verouderd!)

Standlijst collectie "DIERG: C" (signaturen zijn verouderd!)

Standlijst collectie "DIERG: D" (signaturen zijn verouderd!)

Standlijst collectie "DIERG: K" (signaturen zijn verouderd!)

Standlijst collectie "DIERG: L" (signaturen zijn verouderd!)

Algemene literatuur:

J.B. du Buy, "De Bibliotheek", in: Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs. ’s Rijks-veeartsenijschool - Veeartsenijkundige Hoogeschool 1821-1921 (Utrecht 1921) 252-e.v.

J.J. Schuurmans, "De bibliotheken van de veeartsenijkundige faculteit en van het Instituut voor Muziekwetenschap gevestigd in het gebouw Biltstraat 172", in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G. A. Evers, Utrecht, 1940, [258]-260.

C. Offringa, Van Gildestein naar Uithof : 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht 1, Utrecht, 1971.

A.H.H.M. Mathijsen, "Het bibliothecariaat van J.B. du Buy, bibliothecaris van de Rijsveeartsenijkundige Hoogeschool (1913-1925)", in: Uit bibliotheektuin en informatieveld : opstellen aangeboden aan Dr. D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Utrecht, Deventer, 1978, 331-357.

A.H.H.M. Mathijsen, Op zoek naar een boek : inleiding tot het bibliotheek- en literatuurgebruik ten behoeve van de bezoekers van de Bibliotheek Diergeneeskunde. Utrecht, 1992.

Over beesten en boeken : opstellen over de geschiedenis van de diergeneeskunde en de boekwetenschap : aangeboden aan Guus Mathijsen bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht / onder red. van Koert van der Horst, Peter A. Koolmees en Adriaan Monna. Rotterdam, 1995.

Robert H. Dunlop, David J. Williams, Veterinary medicine : an illustrated history. St. Louis [etc.], 1996.

J. Mateboer, Van de geestgronden tot Tibet : de conservering van internationaal waardevolle collecties uit de periode 1840-1950 in Nederlandse bibliotheken. Den Haag, 1999, 39 e.a.

Gertie Veldman en Geert Maas, "Het zieke dier : Metamorfoze en de Bibliotheek Diergeneeskunde in Utrecht", in: Metamorfoze nieuws 14 (jg. 5, dec. 2001) 4.

Peter Koolmees, "Tussen wetenschap en kunst: paardenboeken in de veterinaire collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht", in: Bijzonder onderzoek : Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2009, p. 238-243.

Collectie Van Gink

Collectie Herpetologie en terrariumkunde

Collectie Diergeneeskunde (website Universiteitsbibliotheek Utrecht)

Opmerkingen:Er is ook een Diergeneeskundige collectie in het Universiteitsmuseum.
Groei:incidentele aanvullingen