Collectie Geschiedenis der natuurwetenschap

De collectie van het voormalig het Instituut voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen omvat werken betreffende de geschiedenis van de natuurwetenschappen en daaraan gerelateerde gespecialiseerde onderwerpen, zoals thema’s uit de geschiedenis van de natuurkunde, scheikunde of biologie. Verder zijn er werken over historische en wijsgerige vraagstukken omtrent de ontwikkeling, de aard en de werkwijze van de natuurwetenschappen, alsmede de interpretatie van natuurwetenschappelijke resultaten.

In 1998 werd de collectie ondergebracht in het Buys Ballotlaboratorium. Thans bevindt het zich in de Universiteitsbibliotheek Utrecht locatie Uithof.

Onderwerp:geschiedenis der natuurwetenschap
Jaar uitgave:ca. 1500-ca. 1900
Omvang:ca. 30.000 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:ontsloten via de computercatalogus
Algemene literatuur:

Natuurwetenschap (webpagina Bijzondere Collecties)

Opmerkingen:verspreid geplaatst op de signaturen MAG: ODA, ODJ etc. en HISSC: ...
Groei:incidentele aanvullingen