Collectie Iconologie

Iconologie

Iconologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verklaring van de betekenis van  voorwerpen, handelingen, dieren en mensen op schilderijen en prenten etcetera. Iconologie is nauw verbonden met de iconografie, de tak van wetenschap in vooral de kunstgeschiedenis, die zich bezighoudt met de beschrijving van zulke voorstellingen.

Sleutelfiguur binnen de iconologie (en de collectie) is de Italiaan Cesare Ripa (ca. 1560-ca. 1622), die in 1593 zijn Iconologia overo descrittione dell' imagini universali, cavate dall' antichita et da altri luoghi publiceerde. In 1644 verscheen hiervan bij in Amsterdam bij Dirck Pietersz. een Nederlandse vertaling onder de titel: Iconologia of uytbeeldingen des verstands.

Het zwaartepunt van de collectie ligt bij edities uit de 16de tot en met 18de eeuw. Verder omvat de collectie 20ste-eeuwse facsimile-uitgaven. Sommige edities zijn (ook) in de vorm van microfiches aanwezig.

Onderwerp:latere invloed van de klassieke cultuur op de iconologie
Jaar uitgave:1510-1975
Omvang:ca. 400 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

opgenomen in de catalogus met de signaturen MAG: ICON ...
de microfiches zijn geplaatst op signatuur MICRO:EMBLEM BOOKS O-...

Standlijst

Algemene literatuur:

Wikipedia: Iconografie

Wikipedia: Cesare Ripa

Erwin Panofsky, Studies in iconology : humanistic themes in the art of Renaissance. New York, 1939.

Groei:afgesloten
Overige informatie:vroeger stond de collectie in de Letterenbibliotheek op signatuur LBKUN: RAR A ... Rond 2013, tijdens de verbouwing van Letterenbibliotheek naar Bibliotheek Binnenstad, is de collectie verplaatst naar de Bibliotheek Uithof.