Collectie Kalman Klein

 

  etiket

Rechts, staande, Kalman Klein

Kalman Klein (1885-1947)

Kálmán Klein werd geboren te Dés (Hongarije) op 27 december 1885. Hij deed zijn tandheelkundige opleiding in Hongarije en Duitsland. In 1909 vestigde hij zich in Den Haag als medewerker van tandarts Pinkhof, wiens praktijk hij 5 jaar later overnam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Klein geïnterneerd in Vught. Hij overleed te 's-Gravenhage op 20 oktober 1947.

Klein had een grote historische tandheelkundige verzameling, uiteenlopend van prenten en instrumenten tot een collectie kostbare boeken. Hij bezat exemplaren van meer dan de helft van alle boeken die tussen 1500 en 1880 op tandheelkundig gebied zijn gepubliceerd: samen ruim 1.400 banden. Daarnaast omvat de collectie 250 oude prenten, 500 antieke instrumenten en een unieke verzameling kunsttanden en protheses uit de 19de eeuw.
In de Tweede Wereldoorlog ontsnapte de collectie ternauwernood aan een bombardement. Alleen de catalogus van zeldzaamheden ging verloren.

Deze collectie werd in 1960 door F.E.R. de Maar, oprichter en conservator van de tandheelkundige collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht, verworven. De collecties Klein en De Maar vormen nu de grootste verzameling op het gebied van tandheelkundige prenten ter wereld. De prenten en instrumenten uit deze collectie werden toen aangekocht door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

De bibliotheek van deze collectie is omstreeks 1985 vanuit de voormalige Subfaculteit Tandheelkunde overgebracht naar het Universiteitsmuseum.

Onderwerp:tandheelkunde, algemene geneeskunde
Jaar uitgave:1522-1893
Omvang:ca. 1.400 banden
Documentsoort:Gedrukt werk
Ontsluiting:

getypte catalogus

Bibliography of the Kalman Klein library : a reference index to the dental literature in the Museum of the School of Dentistry, University of Utrecht, The Netherlands / comp. by G. J. van Wiggen. Z.pl., 1988.

in de computercatalogus te vinden op provenance: Klein, Kalman en op signatuur beginnend met: U-MUS: K

Algemene literatuur:

"Klein, Kálmán", in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, 1938, 1722.

"Officiële overdracht van de "collectie Kalman Klein"", in: Solaire reflexen : orgaan voor het technisch, administratief en overig personeel der Rijksuniversiteit te Utrecht 6, no. 4 (1960), p. 12.

"Collectie Kalman Klein heden overgedragen : unieke tandheelkundige verzameling", in: Utrechts Nieuwsblad (15-09-1960) 2.

F.E.R. de Maar, "The Kalman Klein collection", in: Janus : archives internationales pour l'histoire de la médecine et pour la géographie médicale 50 (1961-1963) 66-70.

G.J. Schade, Tandheelkunde in de prentkunst : 275 prenten in 100 taferelen. Bussum, 2014.

Opmerkingen:de gedrukte werken zijn bijeengeplaatst op signatuur U-MUS: K ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:datum aankoop: 15 september 1960