Collectie Sociale Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht

 

(vlnr: Overbeek de Meijer, Baart de la Faille, Hornstra, Remijnse, Bake, Meininger)

Gilles van Overbeek de Meijer (1831-1918), Johan Marcus Baart de la Faille (1867-1959), Johan Gilles Remijnse (1878-1973), Robijn Hornstra (1898-1971), Hermanus Adrianus Bake (1754-1805), Jan Valentijn Meininger (geb. 1919)

De Collectie Sociale Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht collectie bestaat uit 5 archieven (waarvan 4 van Utrechtse Hoogleraren Sociale Geneeskunde, en het archief Bake/Meininger).

1) Collectie Van Overbeek de Meijer: Gilles van Overbeek de Meijer werd geboren te Rotterdam op 2 maart 1831. Hij promoveerde in 1865 in Leiden tot doctor in de geneeskunde. In 1877 werd hij de eerste hoogleraar in de gezondheidsleer in Nederland. In 1893 stichtte hij een hygiënisch laboratorium. Van Overbeek de Meijer overleed te Utrecht op 13 juli 1918.

2) Collectie Baart de la Faille: Johan Marcus Baart de la Faille werd geboren op 25 september 1867 in Leeuwarden. Hij studeerde geneeskunde in Groningen. In 1895 promoveerde hij in Utrecht. Hij werd in 1918 benoemd tot gewoon hoogleraar sociale en gerechtelijke geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en in 1937 werd hij aangesteld als bijzonder hoogleraar sociale en gerechtelijke geneeskunde. Op 12 april 1952 overleed hij te Utrecht.

3) Collectie Remijnse: Johan Gilles Remijnse werd geboren te Goes op 19 januari 1878. In 1939 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar sociale geneeskunde te Utrecht. Datzelfde jaar werd hij ook aangesteld tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. In 1948 ging hij met pensioen en hij overleed op 20 april 1971 te Breukelen.

4) Collectie Hornstra: Robijn Hornstra werd geboren te Gaasterland op 26 januari 1898. Hij studeerde geneeskunde in Groningen. In 1950 werd hij benoemd   tot eerste gewoon hoogleraar sociale geneeskunde aan de Utrechtse universiteit. In 1968 ging hij met pensioen en hij overleed op 1 december 1973 in Utrecht.

5) Collectie Bake/Meininger: Hermanus Adrianus Bake is geboren op 2 december 1754 te Rotterdam. In 1804 werd Bake aangesteld als Commissaris voor Geneeskundige Regeling bij het Departement van Binnenlandse Zaken. Hij overleed op 1 juli 1805 te Leiden.
Jan Valentijn Meininger werd geboren te Rotterdam op 16 augustus 1919. Hij begon in 1938 aan de studie geneeskunde te Leiden, en studeerde ook medische psychologie, filosofie en musicologie. Hij promoveerde te Leiden in 1958. Later praktiseerde hij als huisarts en was daarnaast wetenschappelijk hoofdmedewerker van het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Utrecht en van het Medisch Encyclopedisch Instituut van de VU (Amsterdam). Hij interesseerde zich in de geschiedenis van de geneeskunde.

Onderwerp:

sociale geneeskunde, geneeskunde, gezondheidszorg

Jaar uitgave:ca. 1857-1973
Omvang:ca. 1,5 meter
Documentsoort:schriften, aantekeningen, (kopieën van) correspondentie, nota’s, redes, verslagen, voordrachten, collegedictaten, boekbesprekingen, dissertaties (van promovendi), artikelen, correspondentie, artikelen, krantenknipsels, publicaties, foto's
Ontsluiting:

getypte inventaris (correspondentie nog niet ontsloten)

Algemene literatuur:

J.A van der Duim-Rogers, F.G. Huisman, R. van der Kroef en J.H. Lulof, Bibliografie hoogleraren Sociale geneeskunde en hun promovendi in de jaren 1865-1990. Groningen, 1995. (pp. 42-49 : Bibliografie Utrecht)

A.H.M. Kerkhoff, Opvattingen over sociale geneeskunde : een genealogische verkenning. Maastricht, 2009.

Catalogus Professorum: Baart de la Faille, HornstraOverbeek de MeijerRemijnse, Bake/Meininger

Opmerkingen:de collecties zijn in hun huidige staat zijn samengesteld door één persoon, waarschijnlijk door J.V. Meininger, die van plan was te publiceren over deze hoogleraren. De collectie Bake/Meininger betreft informatie over A.H. Bake, uitgeschreven door J. Koppert. Deze aantekeningen zijn terecht gekomen bij Meininger, die er zelf informatie aan heeft toegevoegd.
Groei:afgesloten
Overige informatie:provenance: overgebracht vanuit het Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Jaar schenking: 2012