Collectie Legêne

     
(L: schets Legêne voormalig orgel Ned. Herv Kerk te Lochem (1951)

Johannes Gerard Legêne (1915-1996)

Johannes Gerard (Has) Legêne werd in 1915 in Paramaribo geboren als zoon van een zendeling van de Evangelische Broedergemeente. Hij studeerde orgel bij Cornelis de Wolf en Simon C. Jansen. Na zijn eindexamen volgde Legêne aan het Amsterdams conservatorium orgelonderricht bij Anton van der Horst. Het eindexamen legde hij in 1940 met goed gevolg af. Na 1945 legde hij zich toe op orgelbouw. In 1957 werd hij leraar schoolmuziek in Lochem en in 1961 in Delft. Door zijn ervaring in de orgelbouw werd hij vaak gevraagd als adviseur bij nieuwbouw en restauraties. Legêne was korte tijd deskundige bij de Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk. Nadat deze samenwerking beëindigd werd, werd hij her en der gevraagd als particulier adviseur.
Legêne ontwierp orgels tot in de kleinste details. Bij elke restauratie van een historisch orgel verzamelde hij belangrijke gegevens.

Legêne overleed te Delft op 18 oktober 1996.

Onderwerp:

muziek, orgels

Jaar uitgave:ca. 1783-1992
Omvang:ca. 1300 tekstuele documenten en ca. 150 foto’s en tekeningen
Documentsoort:handschrift: correspondentie, aantekeningen, schetsen, rapporten over orgels, kopieën rapporten, (ontwerp)tekeningen en schetsen, gedrukt: artikelen, verslagen, mensuren, krantenknipsels, disposities; (familie)foto’s, dia’s, negatieven
Ontsluiting:

uitgebreide inventarisatie in: J.F. van Os, Overzicht van stukken uit het Orgelarchief van Johannes G. Legêne (PDF), 1998.

het archief is in de jaren 2003-2004 gedigitaliseerd. Zie bij Algemene Literatuur.

Algemene literatuur:

J.F. van Os, Overzicht van stukken uit het Orgelarchief van Johannes G. Legêne (PDF), 1998.

Jan Jongepier, "Johannes Legêne", in: Orgels van de Wederopbouw : het orgel van de Nicolaïkerk  in Utrecht en andere orgels van na 1945". Zwolle, 2006, 250-253.

Jaap den Hertog, "Het Utrechts orgelarchief Maarten Albert Vente II", in: Het orgel 109, nr. 1 (2013), 18-25.

Legêne Archief

Collectie Orgelarchief

Opmerkingen:de collectie Legêne maakt deel uit van het Utrechts Orgelarchief. Voor meer informatie, zie Collectie Orgelarchief
Groei:afgesloten
Overige informatie:op 9 september 1998 overgedragen aan de Eduard Reeser-Stichting en gedeponeerd in het orgelarchief van de Universiteit Utrecht. Zie ook de andere collecties van de Orgelcollectie