Collectie Vliegenthart

Willem Evert Vliegenthart (1904-1976)

Willem Evert Vliegenthart werd geboren op 29 december 1904 te Zaandam. Eerst werkte hij in het basisonderwijs, later in het onderwijs voor kinderen met gedrag- en leerproblemen. Vliegenthart studeerde psychologie en promoveerde in 1958 te Utrecht op het proefschrift Op gespannen voet : over kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en hun relatie tot de wereld. In 1961 werd hij aan de Universiteit Utrecht aangesteld als bijzonder hoogleraar 'In de psychologie, de pedagogiek en de didactiek van het gehandicapte kind’. In 1965 werd hij benoemd tot hoogleraar in dezelfde leerstoel. Vliegenthart richtte zich op het beleid en de praktijk van het bijzonder onderwijs. In 1972 vroeg hij ontslag aan in verband met gezondheidsproblemen. Op 4 november 1976 kwam hij te overlijden.

De schenking dateert uit 1995, toen Vliegentharts vrouw overleed.

Onderwerp:

pedagogie, psychologie, andragogie, onderwijskunde; orthopedagogie, klinische pedagogie, ontwikkelingspsychologie, sociale pedagogie

Jaar uitgave:1927-1980
Omvang:ca. 3 meter
Documentsoort:handschrift/getypt: aantekeningen, correspondentie, collegedictaten, artikelen, scripties, verslagen, lezingen; gedrukt: krantenknipsels, overdrukken, publicaties, programma’s, rapporten, tijdschriften, folders; foto’s, onderzoeksmateriaal, contracten
Ontsluiting:

getypte inventaris

onderwerpsindex

Algemene literatuur:

“In memoriam prof. dr. W. E. Vliegenthart”, in: Utrechts universiteitsblad 8, no. 14 (12 november 1976), 8.

E.H.M. Hinzen-Hanssen, "W.E. Vliegenthart (1904-1976) : onderwijzer en hoogleraar", in: J.D. van der Ploeg (red.), Kopstukken van de orthopedagogiek. Rotterdam, 2006, 66-77.

Catalogus Professorum

Buytendijk op Catalogus Professorum (zie Opmerkingen hieronder)

Opmerkingen:De collectie bevat o.a. publicaties van de hand van F.J.J. Buytendijk (1887-1974) waarbij niet duidelijk is of deze uit het bezit van Buytendijk zelf afkomstig zijn of zijn verzameld door Vliegenthart
Groei:afgesloten
Overige informatie:de collectie bevat tevens correspondentie van mevrouw Vliegenthart-Luytjes, na het overlijden van haar man. Schenking uit 1995