Collectie Hoffmann

 Aantekeningen van Hoffmann

Johann Joseph Hoffmann (1805-1878)

Johann Joseph Hoffmann werd op 16 februari 1805 geboren te Würzburg. Hij studeerde eerst filologie in zijn geboortestad. Na een ontmoeting met Philipp Franz von Siebold besloot hij zich in Leiden te vestigen. Via Von Siebold ontmoette Hoffmann een Chinese schrijver, die hem Chinees leerde. In 1831 begon hij aan de studie Chinese grammatica van Abel-Rémusat. Door de beoefening van het Chinees bereidde hij zich voor op die van het Japans. Van Von Siebold kreeg Hoffmann de taak Japanse bronnen te vertalen.
Hoffmann stelde in de jaren daarop een woordenboek samen, in eerste instantie voor eigen gebruik. In 1839 was de opzet hiervan klaar.
Een vriend van hem beval hem aan bij de het Kings College in Londen als hoogleraar Chinees. Kort daarna werd Hoffmann ook de positie van vertaler voor de Nederlandse regering aangeboden. Dit laatste aanbod nam hij aan. In 1855 werd Hoffmann benoemd tot hoogleraar titulair in het Chinees en het Japans aan de Leidse hogeschool. Hij was de eerste hoogleraar Japans buiten Japan. Van 1854 tot 1867 leidde hij een tiental sinologen en japanologen op, zoals de latere hoogleraar Chinees Gustaaf Schlegel (1840-1903) en de tolk Japans Rutger Jacob de Saint Aulaire (1827-1864). In 1862 kwamen er Japanse gezanten naar Leiden en Hoffmann was hun tolk. Later kwamen er Japanse studenten naar Nederland, met wie hij veel contact hield.  
Tot vlak voor zijn dood is hij blijven publiceren. Na zijn overlijden zijn drie delen van zijn woordenboek uitgegeven, met de letters A, O en B, als Japansch-Nederlandsch woordenboek en Japanese-English dictionary.

Hoffmann overleed te Leiden op 19 januari 1878.

Onderwerp:

japanologie (Japan studies), sinologie (China studies), geschiedenis, culturele antropologie

Jaar uitgave:ca. 1831-1874
Omvang:ca. 1 meter
Documentsoort:handschrift: correspondentie, aantekeningen, oefenopdrachten, college-aantekeningen, Japanse en Chinese fragmenten, schetsen; gedrukt: afdrukken Chinees geld, overdrukken, krantenknipsels, Japanse en Chinese drukken, menukaarten, kopie levensbericht
Ontsluiting:

Hoffmann collectie Utrecht

Algemene literatuur:

H. Kern, “Levensbericht van J.J. Hoffmann”, in: Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 1878, 1-20. (ook aanwezig in doos 3 van de collectie)

Koos Kuiper, "J.J. Hoffmann as a sinologist: teacher and librarian", in: Bunka no ōkan Newsletter 3 (2008) 31-37

Tomoko Okuda, Hoffmann's bookshelf : a source for the philological study of the Japanese language in Leiden. Leiden, 2011 (proefschrift Leiden).

Wilt L. Idema (editor). Chinese studies in the Netherlands : past, present and future. Leiden [etc.], 2014.

Hoffmann, Johann Joseph (Deutsche Biographie)

Wikipedia

 

Groei:afgesloten
Overige informatie:het archief is in de Universiteitsbibliotheek terechtgekomen via Hoffmanns leerling Simon Vissering, van wie zich ook enkele documenten in het archief bevinden