Collectie Van Hoorn

Van Hoorn

Foto van een vaas, met aantekeningen van Van Hoorn

Gerardus van Hoorn (1881-1969)

Gerardus van Hoorn werd geboren op 7 april 1881 te Amsterdam. Nadat hij het gymnasium had afgerond, ging hij klassieke literatuur studeren in Amsterdam en later in Bonn. In 1909 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. In 1917 werd hij benoemd tot lector Archeologie aan de Universiteit Utrecht en in 1919 tot  lector in dezelfde leerstoel in Groningen. In 1943 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte in Groningen en tegelijk tot buitengewoon hoogleraar Archeologie in Utrecht. Hij was betrokken bij o.m. opgravingen te Argos in Griekenland, maar ook op het Domplein te Utrecht. Zijn invloed op de ontwikkeling van de klassieke archeologie was groot. Van Hoorn was bovendien zeer geïnteresseerd in de godsdienstwetenschap en publiceerde hier ook over, o.a. in zijn meest markante werk: Choes and Anthesteria (1951). In 1951 ging hij met emeritaat. Gerardus van Hoorn overleed op 12 juli 1969 in Utrecht.

Tijdens zijn lange loopbaan heeft hij honderden lezingen voor diverse verenigingen gegeven.

Hoe en wanneer dit archief bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht is binnengekomen is niet bekend.

Onderwerp:

archeologie, klassieke oudheid

Jaar uitgave:1907-1961
Omvang:ca. 1 meter
Documentsoort:handschrift: correspondentie, aantekeningen, artikelen, tekeningen; getypt: correspondentie, aantekeningen, artikelen; gedrukt: krantenknipsels, diploma’s, overdrukken; foto’s, ansichtkaarten
Ontsluiting:

getypte inventaris, correspondentie nog niet ontsloten.

Algemene literatuur:

G. van Hoorn, Gids door de verzameling van Nederlandsche en Romeinse oudheden van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in het Centraal–Museum te Utrecht. Utrecht, 1928.

D. Cohen, G. van Hoorn et. al., Met de Patris II naar Griekenland. Amsterdam, 1932.

J.H. Thiel, “Bij het afscheid van prof. dr. G. van Hoorn”, in: Sol iustitiae : orgaan der Utrechtse universitaire gemeenschap 7, nr. 13, (1951/52), 2.

R.C. Engelberts, “In memoriam Gerard van Hoorn 1881-1969”, in: Bulletin antieke beschaving 45 (1970), 2-3.

Natascha Heijne, "The secret of the sherd collection Van Hoorn. Research into the archaeological collection of the Universiteitsmuseum Utrecht", in:  TMA. Tijdschrift voor mediterrane archeologie 21 (2009), nr. 41, p. ..

Professors University of Groningen

Catalogus Professorum

Opmerkingen:het grootste deel van de collectie bestaat uit foto’s van Griekse vazen. Bij de inventarisatie van dit archief is gebruik gemaakt van de hierboven genoemde werken: G. van Hoorn, 1928, en: D. Cohen, G. van Hoorn et. al., 1932.
Groei:afgesloten
Overige informatie:Dit archief bevat tevens een gedeelte van het familiearchief van de fam. Groneman. J.J.C. van Hoorn-Groneman was de echtgenote van G. van Hoorn. Het bestaat uit: documenten, foto’s en tekeningen.