Collectie Maarschalkerweerd

 

Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915)(l)

Het verhaal van het Utrechtse orgelmakersbedrijf Maarschalkerweerd & Zoon omspant honderd jaar Nederlandse orgelbouw voor met name rooms-katholieke maar ook een aantal protestantse opdrachtgevers, en heeft haar wortels in de bekende firma Bätz. Vader Pieter Maarschalkerweerd (1812-1888) leert het orgelmakersvak bij Jonathan Bätz, klimt op tot meesterknecht en begint een zelfstandige orgelmakerij. Zoon Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) brengt vervolgens de zaak tussen 1880 en 1910 tot grote bloei. Na zijn dood zetten Cornelis Hermanus van Brussel (1860-1935, compagnon sinds 1913), Johannes Josephus Elbertse (begint in 1917 een eigen orgelmakerij) en enkele anderen de zaak nog enige jaren op een bescheiden niveau voort, waarna de activiteiten in 1940 een einde nemen.

 

(Archief)materiaal van het bedrijf 'Maarschalkerweerd & Zoon' is over tal van plaatsen verspreid geraakt. Een aantal belangrijke stukken uit het archief van de orgelbouwers Maarschalkerweerd zijn begin 2009 door het Utrechts Archief verworven.

Onderwerp:

muziek, Orgelarchief, orgels

Jaar uitgave:nader te bepalen [19e en 20e eeuw]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:tekeningen, documentatie, bedrijfsarchivalia
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

Paul Houdijk, Maarschalkerweerd & Zoon - in kerkorgels. S.l., 2008.

Jos Laus, Maarschalkerweerd & Zoon : orgelmakers te Utrecht. Alphen aan den Rijn, 2008.

Collectie Orgelarchief

Wikipedia (Pieter Maarschalkerweerd)

Wikipedia (Michaël Maarschalkerweerd)

Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015

Opmerkingen:de collectie Maarschalkerweerd maakt deel uit van het Utrechts Orgelarchief. Voor meer informatie, zie Collectie Orgelarchief
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar verwerving: 2009