Collectie Sijmons

Albert Herman Sijmons (1913-1998)

Albert Herman (Ab) Sijmons werd geboren in Amsterdam op 27 april 1913. Hij studeerde sociografie aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren '50 was hij werkzaam bij Uitgeversmaatschappij Elsevier en bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daarna werd hij conservator van de kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Na zijn pensioen in 1978 begon hij daar als vrijwilliger atlassen te traceren en catalogiseren. Sijmons was ook organist.

Zijn grote passie was het verzamelen van documentatie van historische orgels in Noord-Holland. Het betreft een compilatie van materiaal uit de bestaande literatuur.

Drs. Sijmons overleed te Amsterdam op 10 augustus 1998.

Onderwerp:

muziek, Orgelarchief, orgels, Noord-Holland

Jaar uitgave:nader te bepalen [twintigste eeuw]
Omvang:26 ordners met in totaal ca. 2.600 documenten
Documentsoort:nader te bepalen
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

Jan Werner, "In memoriam drs. A.H. Sijmons (1913-1998)", in: Caert-thresoor 17, no. 3 (1998) 71-72.

Roger van Dijk, "Memoriam Albert Herman Sijmons", in: De orgelkrant, 1999/01.

Jaap den Hertog, "Het Utrechts orgelarchief Maarten Albert Vente II", in: Het orgel 109, nr. 1 (2013) 18-25.

Collectie Orgelarchief

Opmerkingen:de collectie Sijmons maakt deel uit van het Utrechts Orgelarchief. Voor meer informatie, zie Collectie Orgelarchief
Groei:afgesloten
Overige informatie: