Collectie Uittien

 

Hendrik Uittien (1898-1944)

Hendrik Uittien, geboren op 16 september 1898 te Brummen, studeerde biologie in Utrecht en promoveerde daar in 1929 op het proefschrift Ueber den Zusammenhang zwischen Blattnervatur und Sprossverzweigung. Hij was in verschillende functies verbonden aan het toenmalige Botanisch Museum van de Universiteit Utrecht, o.a. als conservator. Daarna gaf hij les aan Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. Zijn felle houding t.o.v. de bezetter in W.O II kostte hem zijn baan. In het verzet was hij werkzaam als schrijver en distributeur voor het illegale blad Trouw. Hij werd op 30 januari 1944 opgepakt en op 10 augustus 1944 te Vught gefusilleerd.

Op wetenschappelijk gebied publiceerde hij met name op het gebied van de botanische systematiek en morfologie. Daarnaast publiceerde hij o.m. over plantenfolklore, dialect  en de volksnamen van planten. Hij correspondeerde met vele botanici in o.m. Nederland, Duitsland en Engeland. Postuum verscheen nog zijn werk De volksnamen van onze planten, uitgegeven door J. Lanjouw in 1946.

De familie van Dr. H. Uittien schonk zijn omvangrijke bibliotheek van botanische werken, waaronder een groot aantal klassieke werken en nog onuitgegeven aantekeningen in 1945 aan het Botanisch Museum te Utrecht, onderdeel van de Universiteit Utrecht. Een klein archief berust nu als Collectie Uittien bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

plantensystematiek m.b.t. Nederland, Suriname en Indonesiƫ. Plantenfolklore, volksnamen van planten, wilde planten in keukenrecepten

Jaar uitgave:1916-1917,1935-1943 (hs); 1510-1938 (gedrukt werk)
Omvang:2 archiefdozen; gedrukt werk: nader te bepalen
Documentsoort:correspondentie, overdrukken, kopij en/of aantekeningen bij overdrukken, tijdschriftnummers, dagboekbladen, tekeningen etc.; gedrukt werk
Ontsluiting:

getypte inventaris

register 

boeken zijn deels ontsloten in de computercatalogus op de provenances: Bibliotheca Uittieniana (Utrecht) en Uittien, Hendrik

brieven uit de collectie Uittien zijn opgenomen in de CEN (Corpus Epistolarum Neerlandicarum)

Algemene literatuur:

J.J. Swart, " In memoriam dr. H. Uittien : 16 sept. 1898 - 9 aug. 1944", in: Vakblad voor biologen 25 (1945), nr. 10-11, p. 77-78.

biografie in: H. Uittien, De volksnamen van onze planten. Zutphen, 1946.

J. Lanjouw, "In memoriam H. Uittien", in: Nederlandsch kruidkundig archief  44-45 (1949) 59-68.

Nationaal Monument Kamp Vught: Hendrik Uittien
 

Genealogie met lijst van publicaties

Collectie Plantensystematiek

Opmerkingen:boekencollectie verspreid geplaatst archief geplaatst als HSS: Archief Uittien ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:archief afkomstig uit de Bibliotheek Systematische Plantkunde, jaar schenking: 2008