Collectie Bake / Meininger

Hermanus Adrianus Bake en Jan Valentijn Meininger

Hermanus Adrianus Bake is geboren op 2 december 1754 te Rotterdam. In 1772 begon hij zijn studie godgeleerdheid in Leiden. Een jaar later stapte hij over naar een studie medicijnen. Na deze studie schreef hij verschillende verhandelingen. Na stadsdokter te zijn geweest in Woerden werd hij in 1787 aangesteld tot stadsvroedmeester en lector in de vroedkunde. In 1804 werd Bake aangesteld als Commissaris voor Geneeskundige Regeling bij het Departement van Binnenlandse Zaken. Op 1 juli 1805 te Leiden overleed hij aan een beroerte.
 

Jan Valentijn Meininger werd geboren te Rotterdam op 16 augustus 1919. Hij begon in 1938 aan de studie geneeskunde te Leiden, en studeerde tevens medische psychologie, filosofie en musicologie. Hij promoveerde te Leiden in 1958. Later praktiseerde hij als huisarts en was tevens wetenschappelijk hoofdmedewerker van het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Utrecht en van het Medisch Encyclopedisch Instituut van de VU (Amsterdam). Hij was geïnteresseerd in de geschiedenis van de geneeskunde. Van hem is bekend dat hij plannen had om een dergelijke 'geschiedenis' te schrijven. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom deze stukken in zijn bezit zijn gekomen, en waarom op de doos de naam van Meininger voorkomt. (Bron: achterflap van Vertoog over de liefde door J.V. Meininger).

Onderwerp:

sociale geneeskunde

Jaar uitgave:nader te bepalen
Omvang:14 schriften en een klapper
Documentsoort:handschriften, 'quicksysteem': mapje met aantekeningen (waarschijnlijk van J.V. Meininger)
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

A.J. van der Aa, "Hermanus Adrianus Bake", in: Biographisch woordenboek der Nederlanden. dl. 2, eerste en tweede stuk (1854), kol. 53-55.

Simon Thomas, "Bake, Hermanus Adrianus", in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 2 (1912), kol. 77-78.

"Hermannus Adrianus Bake 1754-1805", in: G.A. Lindeboom, Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, Amsterdam, 1984.

Filosoferen. Een hommage aan dr. J.V. Meininger. Een reeks wijsgerige gedachten, bijeengegaard uit artikelen, essays en werken van Meininger zelf. En verder van Bolland, Bossard, Hahn, Hegel, Hessing, Niehorster, Thieme en anderen. Aangevuld en gecompileerd door J.M. Mees. Z. pl., 2008.

Collectie Sociale Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht

Groei:afgesloten
Overige informatie:De teksten zijn niet in het handschrift van J.V. Meininger. Op één van de schriften staat op het titeletiket de naam J. Koppert. Vermoedelijk hebben deze stukken hem toebehoord en is hij van plan geweest om over Bake te publiceren. De beoogde titel luidde naar alle waarschijnlijkheid: Dr. H.A. Bake en de gezondheidszorg. Deze schriften zijn waarschijnlijk in het bezit van Meininger gekomen, die vervolgens de aantekeningen en één klein schrift toevoegde.