Collectie Juynboll

Abraham Wilhelm Theodorus Juynboll (1833-1887)

Abraham Wilhelm Theodorus Juynboll, lid van een vooraanstaande familie oriëntalisten, werd op 3 september 1833 in Franeker geboren. Zijn vader, Theodoor Willem Jan Juynboll (1802-1861), theoloog en kenner van der Semitische talen, was hoogleraar in achtereenvolgens Franeker, Groningen en Leiden. Juynboll werd in 1853 als student in Leiden ingeschreven en promoveerde daar in 1863 op het proefschrift Juda en de Assyrische macht gedurende de jaren 741-711. Al eerder, in 1861, had hij Yaʿqūbī's geografische werk Kitāb al-buldān uitgegeven: Specimen e literis orientalibus exhibens Kitābo'l-boldān, sive librum regionum. In 1865 werd hij docent aan de opleiding voor Indische bestuursambtenaren in Delft. Daar doceerde hij Javaans en later ook Islamitisch recht. In 1872 werd hem de titel hoogleraar verleend. A.W.Th. Juynboll was een specialist op het terrein van de islam en het islamitisch recht. In 1879 verscheen zijn editie van een Islamitisch rechtsboek: Jus shafiiticum at-Tanbîh / auctore Abu Ishâk as-Shirâzî. A.W.Th. Juynboll overleed op 4 februari 1887 in Delft.

Onderwerp:

Oosterse handschriften

Jaar uitgave:ca. 1875-1890
Omvang:20 cm.
Documentsoort:brieven, drukproeven, kopij
Ontsluiting:

voorlopige, getypte inventaris

Algemene literatuur:

Biografische portaal van Nederland

Biografisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland

Dr. A.W.T. Juynboll, in: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië,  N.S. 16, no.1 (1887), 138-139.

Veilingcatalogus, boeken van A.W.T. Juynboll,  J.C. Neurdenburg e.a., 20 tot 28 januari 1896. Leiden, E.J. Brill, 1896.

Wensinck, "Abraham Wilhelm Theodorus Juynboll", in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 1 (1911), kol. 1237-1238.

A. Hallema, "Prof. Dr. A.W.T. Juynboll, 1834-28 October - 1934 : een der grondleggers van de Indologische studiën te Delft in de 19e eeuw, in: Indische Gids, Nov. 1934, p. 984-987.

Th.W. Juynboll, Inventaris van het archief van de familie Juynboll, 1618-1936. Den Haag, Nationaal Archief, 1979.

Opmerkingen:onbeperkt toegankelijk. De stukken zijn geplaatst op signatuur Hs 28 A 6-9.
Groei:afgesloten
Overige informatie:de stukken zijn in 1963 door de familie Juynboll geschonken