Collectie Familiearchief Heringa

Jouke Heringa (1765-1840)

Jodocus Heringa (Jouke) werd geboren te Gorredijk op 14 oktober 1765. Hij promoveerde te Groningen in 1785. Heringa was achtereenvolgens predikant te Nijkerk, Vlissingen en Utrecht. Hij was hoogleraar theologie in Utrecht vanaf 1794 tot zijn emeritaat in 1826. In de periodes 1798-1799, 1811-1816 en 1824-1825 was hij rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

Heringa overleed te Utrecht op 18 januari 1840. In 1841 bracht zijn kostbare bibliotheek op de veiling bij Robert Natan te Utrecht ca. f 14.000 op. Na de verkoop van de bibliotheek is een zich daarin bevonden handschrift met leerredenen van Jodocus van Lodenstein uit de jaren 1664-1666 spoorloos  verdwenen.

De Vereeniging "Familie Heringa" werd opgericht op 18 oktober 1919, op initiatief van enkele bevlogen familieleden. Het doel van de vereniging is om de onderlinge familiebanden te onderhouden en de belangen te behartigen van de familie Heringa als geheel, maar ook die van de leden afzonderlijk. In het archief van de Universiteit Utrecht is het familiearchief gehuisvest. Hierin zijn allerlei documenten opgenomen die door de jaren heen door de vereniging en het bijbehorende fonds zijn verzameld.

Onderwerp:

familiegeschiedenis Heringa, Nederlands protestantisme, theologie

Jaar uitgave:nader te bepalen
Omvang:ca. 11 m.
Documentsoort:familiearchief Heringa, correspondentie, foto's, preken, archivalia (rekeningen, testamenten, etc.); gedrukt werk
Ontsluiting:

gedrukte inventaris: Lijst van boeken, documenten, testimonia, preken, aantekeningen familiebrieven enz., zoals deze te vinden waren in de archieven te Groenlo en Leiden, geordend, beschreven en genummerd, in alfabetische volgorde gerangschikt en volgens nummer geplaatst (S.l., 1951?). Met aanvullingen en verbeteringen. Drie kopie├źn van handgeschreven inventaris. Met index op persoonsnamen

de correspondentie staat in de Catalogus van Thiele, vol. 2, p. 233, als Hs. 1840 vermeld (in 1949 vervallen)

Algemene literatuur:

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, 196.

Hermannus Bouman, Jodocus Heringa, Eliza's zoon, een biographische schets : (19 januarij 1840), Utrecht, 1840.

Bibliotheca Heringana, sive catalogus librorum, qui studiis inservierunt ... Jodoci Heringa Ez. fil. quorum auctio fiet Trajecti ad Rhenum sub auspiciis notariorum C. Lens et J. H. van Schermbeek per Robertum Natan bibliopolam die 12 m. Januarii 1841 et sequentibus in aedibus cl. defuncti, quae libros inspicere cupientibus patebunt diebus 7 et 8 m. Januarii 1841. Utrecht, 1841 .

M. de Bruyn, Biographie van Jod. Heringa Eliz.z., in: Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht 2 (1846), 295-301.

Familie Heringa

Knipscheer, "Heringa (Jouke of Jodocus)", in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (1974), kol. 564-565.

A. de Groot, "Heringa, Eliza's zoon, Jodocus", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 3 (1988), 181-185.

Catalogus Professorum

Opmerkingen:het archief is geplaatst op signatuur: HSS: Archief Heringa ...
Groei:beperkt
Overige informatie:archief overgedragen op 16-12-2005 aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht door het Utrechts Archief; uit Jouke Heringa's bibliotheek werden in 1841 ruim 250 boeken aangekocht