Collectie Familiearchief Heringa

Jouke Heringa (1765-1840)

Jodocus Heringa (Jouke) werd geboren te Gorredijk op 14 oktober 1765. Hij studeerde theologie te Groningen waar hij in 1785 promoveerde. In 1792 werd Heringa bevorderd tot doctor in de theologie. Hij was achtereenvolgens predikant te Nijkerk, Vlissingen en Utrecht. Heringa was hoogleraar theologie in Utrecht vanaf 1794 tot zijn emeritaat in 1835. Ook na zijn emeritaat gaf hij nog colleges als gewoon hoogleraar. In de periodes 1798-1799, 1811-1816 en 1824-1825 was Heringa rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

Heringa overleed te Utrecht op 18 januari 1840. In 1841 bracht zijn kostbare bibliotheek op de veiling bij Robert Natan te Utrecht ca. f 14.000 op. Na de verkoop van de bibliotheek is een zich daarin bevonden handschrift met leerredenen van Jodocus van Lodenstein uit de jaren 1664-1666 spoorloos verdwenen.

De Vereeniging "Familie Heringa" werd opgericht op 18 oktober 1919, op initiatief van enkele bevlogen familieleden. Het doel van de vereniging is om de onderlinge familiebanden te onderhouden en de belangen te behartigen van de familie Heringa als geheel, maar ook die van de leden afzonderlijk. In het archief van de Universiteit Utrecht is het familiearchief gehuisvest. Hierin zijn allerlei documenten opgenomen die door de jaren heen door de vereniging en het bijbehorende fonds zijn verzameld.

Onderwerp:

familiegeschiedenis Heringa, Nederlands protestantisme, theologie

Jaar uitgave:archief: ±1785-; hs: 1593-1619; gedrukt: 1501-1790
Omvang:ca. 11 m.
Documentsoort:familiearchief Heringa, correspondentie, foto's, preken, archivalia (rekeningen, testamenten, etc.), fotocopieën; gedrukt werk
Ontsluiting:

gedrukte inventaris: Lijst van boeken, documenten, testimonia, preken, aantekeningen familiebrieven enz., zoals deze te vinden waren in de archieven te Groenlo en Leiden, geordend, beschreven en genummerd, in alfabetische volgorde gerangschikt en volgens nummer geplaatst (S.l., 1951?). Met aanvullingen en verbeteringen. Drie kopieën van handgeschreven inventaris. Met index op persoonsnamen

Archief Heringa, dozen 1202-1230

Archief Heringa, index dozen 1202-1230

Archief Heringa, brieven, met index

Index Archief Heringa

de correspondentie staat in de Catalogus van Thiele, vol. 2, p. 233, als Hs. 1840 vermeld (in 1949 vervallen)

Algemene literatuur:

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, 196.

Hermannus Bouman, Jodocus Heringa, Eliza's zoon, een biographische schets : (19 januarij 1840), Utrecht, 1840.

Bibliotheca Heringana, sive catalogus librorum, qui studiis inservierunt ... Jodoci Heringa Ez. fil. quorum auctio fiet Trajecti ad Rhenum sub auspiciis notariorum C. Lens et J. H. van Schermbeek per Robertum Natan bibliopolam die 12 m. Januarii 1841 et sequentibus in aedibus cl. defuncti, quae libros inspicere cupientibus patebunt diebus 7 et 8 m. Januarii 1841. Utrecht, 1841.

H.E. Vinke, Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Jodocus Heringa Eliza'sz. Utrecht, 1841 (Overdruk uit: Utrechtsche studenten almanak, 1841)

Prof. Heringa Elz. in zijnen dagelijkschen omgang : geschenk aan de leerlingen en vrienden van den onvergetelijke. Utrecht, 1846 (Nieuwe uitgave).

Jodoci Heringa El. fil. ... Opera exegetica et hermeneutica / edidit, adiectis annotationibus, operis conspectu, indicibus, et praemissa praefatione, Henr. Egb. Vinke. Trajecti ad Rhenum, 1845.

Vereniging Familie Heringa

Knipscheer, "Heringa (Jouke of Jodocus)", in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 (1974), kol. 564-565.

A. de Groot, "Heringa, Eliza's zoon, Jodocus", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 3 (1988), 181-185.

B.J[aski]. Een verknipt evangelie [over de Codex Boreelianus] (website Bijzondere Collecties UB Utrecht)

Catalogus Professorum

Wikipedia (Duits)
 
 
Opmerkingen:het archief is geplaatst op signatuur: HSS: Archief Heringa ... Brieven van en aan Heringa bevinden zich ook in andere collecties
Groei:beperkt
Overige informatie:archief overgedragen op 16-12-2005 aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht door het Utrechts Archief; uit Jouke Heringa's bibliotheek werden in 1841 ruim 250 boeken aangekocht