Collectie Stichting Orgelcentrum

Laden uit het archief van de Stichting Orgelcentrum

 

Foto orgelfront Hooglandse Kerk te Leiden

Knipsels Jan Zwart-Herdenking (1957)

Laden uit het archief van de Stichting Orgelcentrum (l), foto orgelfront Hooglandse Kerk te Leiden (1920/1930) en knipsels Jan Zwart-Herdenking (1957) (r)

Stichting Orgelcentrum

De Stichting Orgelcentrum bestond van 1958 tot 1986 en stelde zich volgens haar statuten ten doel “... het orgelculturele leven in christelijke zin van dienst te zijn, waarbij met name de aandacht is gericht op de Nederlandse reformatorische orgel (koraal) kunst, zoals die in Jan Pieterszoon Sweelinck ... ontstond en door Jan Zwart (1877-1937) is voortgezet.” In opdracht van de Stichting is gedurende bijna dertig jaren de weerslag van ontwikkelingen op orgelgebied in het Nederlandse openbare leven gedocumenteerd: allerlei artikelen, recensies en aankondigingen uit vele Nederlandse kranten en brochures, correspondentie, afbeeldingen etc. zijn verzameld. Daarnaast is er een behoorlijke hoeveelheid ouder materiaal, veelal daterend uit de periode 1900-1950, gedocumenteerd. Tenslotte is een aanzienlijke hoeveelheid stukken uit het buitenland aanwezig. Het archief omvat in totaal ca. 25.000 documenten en houdt in:

119 laden met ordners; deze ordners bevatten gemiddeld 100 pagina’s per stuk. Op een pagina zijn vaak meerdere documenten geplakt; het totale aantal documenten bedraagt dus zeker 15.000 à 20.000.
35 laden met foto’s, in totaal ca. 4.500 stuks.
8 laden met documenten en foto’s over orgels in Duitsland
5 laden met documenten en foto’s over orgels in andere landen (ca. 50 pp. per ordner).

 

De Stichting heeft de volgende publicatie uitgegeven:

S.I.O.N. : Systematische Inventarisatie Orgels Nederland. J.J. Hoeneveld (samenst.), 4 dl. De Bilt, 1977.

Deel I. Aalten tot Frederiksoord.
Deel II. Gaanderen tot Musselkanaal.
Deel III.- Naaldwijk tot Tzummarum.
Deel IV. Ubach over Worms tot Zwolle.
 

Onderwerp:

muziek, Orgelarchief, orgels

Jaar uitgave:ca. 1900-1986
Omvang:14 m.: A. 119 laden met ordners, B. 35 laden met foto’s, C. 8 laden met foto's en documenten, afdeling Duitsland, D. 5 laden met documenten en foto’s afdeling andere landen
Documentsoort:artikelen, krantenknipsels, foto's, enkele brochures
Ontsluiting:

gesorteerd op provincie en plaats

Algemene literatuur:

Stichting Orgelcentrum, in: Algemeen Handelsblad, 16-1-1958.

Jaap den Hertog, "Het Utrechts orgelarchief Maarten Albert Vente II", in: Het orgel 109, nr. 1 (2013) 18-25.

Collectie Orgelarchief

Opmerkingen:de collectie Stichting Orgelcentrum maakt deel uit van het Utrechts Orgelarchief. Voor meer informatie, zie Collectie Orgelarchief
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: nader te bepalen