Collectie Regeringsstukken, Nederland 1803-1810

Koning Lodewijk laat voedsel uitdelen aan de getroffenen van de grote overstroming
in het Gelderse rivierengebied. Ets door A.C. Zeelander (coll. Atlas Van Stolk)

 

Regeringsstukken, Nederland 1803-1810

In het tijdvak 1803-1810 hebben de Nederlanden 3 regeringsvormen gehad. Aanvankelijk die van de “Bataafse Republiek” onder stadhouder Willem V.  Napoleon Bonaparte stelde na zijn staatsgreep in Frankrijk en de slag bij Austerlitz in meerdere landen zijn eigen familieleden als koning aan, en in 1806 werden de Nederlanden omgevormd tot het “Koningkrijk Holland” onder Lodewijk Napoleon Bonaparte, broer van Napoleon. Hij werd koning Lodewijk I. Vervolgens werd het gebied in 1810 door keizer Napoleon bij Frankrijk ingelijfd – de derde regeringsvorm.

De Collectie regeringsstukken geeft inzicht in de manieren waarop Lodewijk I zijn koninkrijk een nieuwe tijd wilde binnenvoeren. Enkele voorbeelden: intellectueel eigendom krijgt bescherming met octrooirecht; de positie van adel, gilden en ambachten wordt tegen het licht gehouden; woeste gronden worden ontgonnen. Belastingen worden herzien of ingevoerd, en er komt een Wetboek van Koophandel. Een staatshuishouding met de daarbij behorende instellingen wordt op poten gezet.

Onderwerp:

wetgeving, regeringsmaatregelen, Bataafse republiek, Koninkrijk Holland, Lodewijk I

Jaar uitgave:(1795), 1803-1810
Omvang:4 banden, met in totaal ca. 150 stukken
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

catalogus: geplaatst op signatuur I Fol 182 *I* - * IV*

Opmerkingen:herkomst onbekend
Groei:afgesloten
Overige informatie:Op de rug van de 4 banden staat “Regeringsstukken”. De collectie bestaat uit losse vergaderstukken, die naderhand samen zijn ingebonden. Het materiaal bevat per onderdeel veelal: (1) De samenvatting van de vergadering (Extract uit het register); (2) De instelling van de commissie voor het wetsontwerp; (3) De aangenomen wet; (4) Toespraak van de verantwoordelijke(n) binnen de Staatsraad met een toelichting over het belang van de wet, en de vooruitgang die geboekt kon worden met het aannemen ervan. Niet in alle gevallen is zo'n bundel stukken compleet.