Collectie Universiteitsgeschiedenis

Collectie Universiteitsgeschiedenis

De collectie Universiteitsgeschiedenis (UNV) biedt een ruim overzicht op bestaande en opgeheven universiteiten in Nederland en in het buitenland: geschiedenis van de instellingen, alba promotorum, studentenleven, en studies over verschillende kwesties zoals de houding van de universiteit in de Tweede Wereldoorlog.

De collectie bevond zich aanvankelijk in de Universiteitsbibliotheek locatie Uithof, maar thans in de locatie Binnenstad.

 

Onderwerp:

universiteitsgeschiedenis

Jaar uitgave:ca. 1863-heden
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Onderwerpsindeling

Algemene literatuur:

René Fraters, "Matricula etcetera : de collectie universiteitsgeschiedenis van de ub", in: PUB : Personeelsblad Universiteitsbibliotheek 11 (1991), nr. 6, p. 6-7.

De pagina Universiteitsgeschiedenis van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, vakgebied Geesteswetenschappen.

Opmerkingen:de collectie bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad en is bijeengeplaatst op signatuur UNV ...
Groei:ja