Collectie H.G. de Smit

Hendrik Gerard de Smit (1877-1964)

Hendrik Gerard de Smit werd geboren te Kortgene op 1 december 1877. In 1896 begon hij zijn loopbaan als lithograaf bij de firma Oudshoorn in Den Haag. Van 1900 tot 1933 was De Smit werkzaam bij de firma J. Smulders & Co., waarvan 11 jaar als mededirecteur. In 1933 vertrok hij naar Mouton & Co, waar hij tot aan zijn pensioen werkzaam bleef. Door het opkomend toerisme legde hij de basis voor de popularisering van kaarten in Nederland. In 1949 was hij nog actief betrokken bij de oprichting van het Cartografisch Instituut Bootsma. De Smit overleed te 's-Gravenhage op 30 augustus 1964.

Zijn collectie kaarten werd in 1982 geschonken aan de kaartenverzameling van het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht door zijn zoon M. de Smit. Voorwaarde bij deze schenking was dat de collectie als één geheel bij elkaar zou blijven. Deze voorwaarde kwam voort uit het gegeven dat H.G. de Smit bij de productie van alle kaarten uit deze collectie op de één of andere wijze betrokken was, hoewel zijn naam op geen enkele kaart vermeld staat. In 1990 volgde een nieuwe schenking. De Smit verzamelde ook schelpen.

In de collectie zijn voorbeelden van vrijwel alle toeristische kaarten van Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog te vinden.

Onderwerp:

cartografie, toerisme, Nederland

Jaar uitgave:ca. 1875-1960
Omvang:ca. 120 kaarten
Documentsoort:gedrukte kaarten
Ontsluiting:

in de computercatalogus te vinden op provenance Smit, Hendrik Gerard de, (1877-1964)

Collectie H.G. de Smit : schenking van de heer M. de Smit, Den Haag, 1982 / kaartbeschrijving door Marijke Abrahamse. Utrecht, 1986.

Algemene literatuur:

"In memoriam H.G. de Smit", in: Kaartbulletin 6 (sept. 1964), 2.

"In memoriam H.G. de Smit", in: Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging 111 (1964) 1156-1157.

C. Koeman and H.J.A. Homan, "Atlantes Neerlandici", vol. VI (1985), 227.

Collectie M. de Smit

Opmerkingen:bijeengeplaatst op het signatuur KAART: *VII*.W.a. ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenkingen in 1982 en 1990 door zijn zoon M. de Smit te Den Haag