Collectie Verdoorn

Frans Verdoorn (1906-1984)

Frans Verdoorn werd geboren te Amsterdam op 24 juli 1906. Reeds als gymnasiast kreeg hij bekendheid door zijn onderzoekingen aan levermossen. Tijdens zijn biologiestudie te Utrecht (1927-1933) ontwikkelde zijn taxonomische belangstelling zich verder. In 1934 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna begon Verdoorn met het uitgeven van botanische tijdschriften en boeken. Hij richtte 'Chronica Botanica Company' te Oegstgeest op; vestigde zich in 1940 te Waltham (nabij Boston, USA) en werd wetenschappelijk onderzoeker bij de University of Harvard. Van 1957 tot 1976 was Verdoorn hoogleraar biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en directeur van het nieuw opgerichte Biohistorisch Instituut. Verdoorn betrok in 1959 met zijn Index botanicorum-databank en de 15.000 titels tellende bibliotheek Biohistorie het gerenoveerde pand Nieuwegracht 187, voortaan Miquel Huis geheten. Verdoorn verkocht zijn eigen bibliotheek hierbij aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij overleed te Utrecht op 18 mei 1983.

Verdoorn werd het meest bekend als bryoloog, organisator en uitgever, maar hij hield zich ook intensief bezig met biohistorie.

Zijn bibliotheek werd in 1959 gekocht van Frans van Doorn. Archiefbescheiden werden van de overeenkomst tussen de Universiteit Utrecht en Verdoorn in 1964 uitgesloten. In 1985 werden ongeveer 100 boeken in bruikleen afgestaan aan het Centrum voor Japanologie en Koreanistiek te Leiden.

Onderwerp:

botanie, biohistorie

Jaar uitgave:1581-1967 (zwaartepunt: na 1700)
Omvang:minstens 457 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

in de computercatalogus deels terug te vinden op provenance Verdoorn, Frans of provenance Verdoorn

Algemene literatuur:

Wikipedia (in het Spaans)

Catalogus Professorum

Bert Theunissen,"Frans Verdoorn (1906-1984) - Biohistorie", in: Studium : tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis = revue d'histoire des sciences et des universit├ęs 6 (2013), no. 3-4 (2013), 292-295.

R.P.W. Visser, "In memoriam dr. Frans Verdoorn (1906-1984)", in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 7, no. 4 (1984), 211-212.

S.R. Gradstein, P.W. Richards, "Frans Verdoorn, 1906–1984 and his contribution to bryology", in: Journal of Bryology 14, issue 2 (January 1986) 203-213.

Collectie Botanie

Opmerkingen:verspreid geplaatst in de Universiteitsbibliotheek Uithof
Groei:afgesloten
Overige informatie:in 1959 gekocht van Frans van Doorn, mogelijk ook schenking/bruikleen/koop na diens overlijden van mevr. Johanna G. Verdoorn-Hunik