Collectie Nederlandse Vereniging voor Kartografie

Nederlandse Vereniging voor Kartografie

De in 1958 opgerichtte Kartografische Sectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap scheidde zich in 1974 af van het Genootschap en ging verder als Nederlandse Vereniging voor Kartografie (NVK). De NVK had verschillende werkgroepen zoals de Werkgroep Kaartbeheer, de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, de Werkgroep Kartografische Terminologie, de Werkgroep Onderwijs & Onderzoek, de Werkgroep Nieuwe Visualisatie Technologie, de Werkgroep Kartografische Produktietechnieken en de Werkgroep Automatisering in de Kartografie.
In 1982 werd het tijdschrift Caert-Thresoor opgericht door de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie.
In 2003 is de NVK opgegaan in GEO-Informatie Nederland (GIN), een vereniging waarbij verschillende organistaties op het terrein zijn verenigd.
Onderwerp:

cartografie, zwaartepunt: Nederland

Jaar uitgave:ca. 1900-1999
Omvang:ca. 875 kaarten
Documentsoort:gedrukte kaarten
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Nederlandse Vereniging voor Kartografie

Algemene literatuur:

De kaart actueel : Nederlandse Vereniging voor Kartografie, vijfde lustrum 19-21 april 1983. Groningen, 1983.

M.J. Kraak, Met de NVK naar de 21ste eeuw. Amersfoort, 1994.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: KAART: NVK ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking uit ca. 2000