Collectie Meetkundige Dienst

Collectie Meetkundige Dienst

In 1879 werd de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing ingesteld ter uitvoering van de landelijke Rijksdriehoekmeting en de Rijks-hoogtemeting, de (eerste) Nauwkeurigheidswaterpassing.
In 1931 werden personeel en inventaris overgeheveld naar de nieuwe Meetkundige Dienst (MD) van Rijkswaterstaat als aparte dienst binnen de Algemene Dienst. In 1959 werd de MD een zelfstandige Rijkswaterstaatdienst.
Bij de privatisering in 1990 van de uit 1971 daterende specialistische Dienst Informatieverwerking (DIV) van Rijkswaterstaat kreeg de MD de zorg voor de technische infrastructuur van de informatievoorziening. Van 2003-2007 werd het de Adviesdienst Geo-informatie en ICT en via de Data-ICT-Dienst (2007-2013) is de MD opgegaan in de dienst Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (gevestigd te Delft).

De Meetkundige Dienst van Rijkwaterstaat (R.W.S.) vervaardigt verschillende soorten kaarten, zoals grond- en beheerkaarten, oever- en kustkaarten, rivierkaarten en hoogtekaarten.

Onderwerp:

cartografie, waterstaat

Jaar uitgave:ca. 1840-2000
Omvang:ca. 1000 kaarten en 50 atlassen
Documentsoort:gedrukte kaarten en atlassen
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat : publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 16 oktober 1956. Leiden, 1956.

Wat kan de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. [S.l.], 1977.

Een halve eeuw Meetkundige Dienst : 1931-1981. Delft, 1981.
 
"De huisvesting van de Meetkundige dienst van de Rijkswaterstaat te Delft", in: Geodesia 30, no. 11 (1988), 505-508.
 
Meetkundige Dienst, de volgende 60 jaar Geo-informatie voor de Rijkswaterstaat. Delft, 1991.
 
H.C. Toussaint, Uitgemeten en Uitgetekend, de Geschiedenis van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat. Den Haag, 1998.

M.A. Damoiseaux, H.T.C. van Stokkom, "Milieukaarteringen en de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat", in: Kartografisch tijdschrift 12 no. 3 (1986) 47-53.

Maili Blauw, Waterstaat in kaart : geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992. Utrecht, 2003.

Wikipedia

Groei:afgesloten
Overige informatie:omstreeks 2000 in Universiteitsbibliotheek Utrecht gekomen