Collectie Faculteit Aardwetenschappen

In 1879 werd Arthur Wichmann benoemd tot hoogleraar geologie in Utrecht. Die benoeming vormde het begin van de beoefening der aardwetenschappen aan de Utrechtse universiteit. In 1908 was Wichmann een van de pleitbezorgers van de komst van fysisch- en sociaal-geografen naar Utrecht. Zo ontstond een veelkleurige traditie van aard- en geowetenschappen.

De kaartenzaal van de bibliotheek Aardwetenschappen waar de collectie geologische kaarten is gehuisvest, werd in 1996 verbouwd en uitgebreid.

In oktober 2002 verhuisde de bibliotheek Aardwetenschappen naar het TNO-gebouw aan de Princetonlaan 6. De integratie tussen de bibliotheken van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO-NITG) en van de faculteit Aardwetenschappen, waaraan sinds 1999 is gewerkt, werd daarmee een feit. De collectie van beide bibliotheken werd volledig geïntegreerd. De naam van de bibliotheek werd toen omgedoopt tot Bibliotheek Geowetenschappen.

In 2010 verhuisde de collectie van Aardwetenschappen (zowel boeken als de kaarten) naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht locatie Uithof.

Onderwerp:

geologie, cartografie

Jaar uitgave:1800-2000
Omvang:ca. 18.000 kaartbladen, 150 kaartseries, 100 atlassen en ca. 2000 kaarttoelichtingen
Documentsoort:kaarten en atlassen
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus

Algemene literatuur:

P. Marks, Honderd jaar geologisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit Utrecht. [Utrecht], 1979.

Ben de Pater, Een tempel der kaarten; negentig jaar geografieboefening aan de Universiteit Utrecht. Utrecht, 1999.

Minnaars der aarde, ver van huis en haard : over 125 jaar geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Eindred.: Ben de Pater. Utrecht, 2004.

Groei:afgesloten