Collectie Moderne Rariora

 De Victoria-degelpers van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

De collectie Moderne Rariora bevat drukwerk van na 1900, dat vanwege van zijn kostbaarheid, zeldzaamheid of andere bijzonderheden niet wordt uitgeleend, maar wel kan worden ingezien op de Leeszaal Bijzondere Collecties. De collectie bevat voornamelijk drukwerk van wat in het Engels "private presses" wordt genoemd en in het Nederlands soms wordt aangeduid met termen als "eigen persen", "bibliofiele uitgeverijen" en "drukkers in de marge". Inmiddels is echter de term "private press" ook in het Nederlands ingeburgerd.

Uitgaven van private presses onderscheiden zich van gewone uitgaven doordat de vormgeving minstens zo belangrijk is als de inhoud. Bijzondere aandacht wordt besteed aan papierkeuze, illustraties, lettertype, bindwijze etc. De uitgaven ontstaan op een drukpers die staat opgesteld in een woning of klein atelier. De oplagen zijn klein, vaak enkele tientallen of ten hoogste honderd exemplaren. De exemplaren zijn veelal genummerd en door de auteur gesigneerd. Als teksten worden vaak gedichten gekozen. Een ander belangrijk kenmerk van private presses is dat zij geen commercieel oogmerk hebben.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht verzamelt met name uitgaven van de private presses die in de stad of de provincie Utrecht zijn uitgegeven, zoals van Atalanta Pers, Buchelius Pers, Stichting De Roos.

In de Universiteitsbibliotheek Utrecht bevindt zich op de 1ste verdieping een Victoria-degelpers, waarop zo nu en dan bibliofiel drukwerk wordt gemaakt.

In de collectie Moderne Rariora worden ook exemplaren van uitgaven opgenomen die bijzonder zijn bijvoorbeeld vanwege de band of de provenance.

Onderwerp:

o.a. belletrie, poëzie, literatuur, kunst, Tweede Wereldoorlog

Jaar uitgave:1901-heden
Omvang:eind 2014: ca. 3800 titels (ca. 52 meter en ca. 20 meter ligkast)
Documentsoort:gedrukt werk: monografieën, seriële publicaties, affiches, vlugschriften; objecten met drukwerk
Ontsluiting:

ontsloten in de computercatalogus op auteur en titel

Algemene literatuur:

Paul van Capelleveen ... [et al.], Het ideale boek : honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010. Nijmegen, 2010.

Wikipedia: Private press

Wikipedia: Stichting De Roos

Stichting De Roos

Atalanta Pers

Bucheliuspers

Collectie oorlogsdrukken

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: AF ...
Groei:wordt nog aangevuld
Overige informatie:een apart onderdeel van de collectie Moderne Rariora vormt de collectie oorlogsdrukken, verzameld door Dirk de Jong (1910-1974). Hiervoor is een eigen lemma in het Digitaal Repertorium opgenomen.

Toen in 2011-2012 de seriële publicaties uit de collectie Rariora Letteren werden overgeplaatst naar de UB Uithof, zijn deze toegevoegd aan de collectie Moderne Rariora. Het betreft vooral tijdschriften over kunst, architectuur en literatuur.