Collectie De Maar

De Maar (links) in zijn studentenkamer in Utrecht 1930/34

Frederik Egbert Remko de Maar (1912-1997)  

Frederik Egbert Remko (Frits) de Maar werd geboren te Groningen op 25 oktober 1912. In 1930 ging hij tandheelkunde studeren in Utrecht. Na afsluiting van zijn studie in 1934 vestigde hij zich als tandarts in Den Haag. In 1949 werd De Maar opgeroepen voor de vervulling van militaire dienstplicht in Nederlands-IndiĆ«. Die vervulde hij als assistent in het Tandheelkundig Instituut in Utrecht. In 1954 kwam De Maar te werken als beheerder van de tandheelkundige afdeling van het Utrechts Universiteitsmuseum. Het was die functie, die De Maar tot 1977 vervulde, die hem in 1980 het eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam opleverde. De Maar overleed te 's-Gravenhage op 19 januari 1997.

De Maar verzamelde behalve publicaties over tandheelkunde ook tandheelkundige instrumenten. Deze instrumenten bevinden zich in het Universiteitsmuseum. Dit museum begon in 1954 met het verzamelen van de nog aanwezige tandheelkundig historische goederen en deze werden bijeengebracht in een onderafdeling.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft in 1960 de prenten uit de collectie De Maar aangekocht. Deze zijn langdurig in bruikleen gegeven aan het Universiteitsmuseum. In 1997 kocht de Universiteit Utrecht gezamenlijk met de NMT de boeken uit de collectie De Maar aan.

Onderwerp:

tandheelkunde

Jaar uitgave:1507-1895
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

deels ontsloten via de computercatalogus op provenance: Maar, F.E.R. de

Algemene literatuur:

Album amicorum aangeboden aan F.E.R. de Maar : samengesteld ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator van de Onderwijsverzameling van het Tandheelkundig Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht de vierde november 1977. [Utrecht], 1977.

"F.E.R. de Maar", in: Wim Berkelaar, "Het is ons een eer en een genoegen" : eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930. Zoetermeer, 2007, p. 105-107.

G.J. Schade, Tandheelkunde in de prentkunst : 275 prenten in 100 taferelen. Bussum, 2014.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: U-MUS: DM ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:verworven door het Universiteitsmuseum in 2000