Collectie Collegium Musicum Ultrajectinum

Collage van portretten van artiesten die van belang waren bij de muziekuitvoering in Tivoli in 1881 ter ere van het 250-jarig bestaan van het Collegium Musicum Ultrajectinum te Utrecht: met o.m. bovenaan de in 1864 overleden directeur J.H. Kufferath, rechts J. Brahms en in het midden R. Hol.

 

Collegium Musicum Ultrajectinum

Het Collegium Musicum Ultrajectinum (CMU), het Utrechtse muziekcollege, werd op 1 januari 1631 opgericht door elf heren uit de adel en gegoede burgerij van Utrecht. Dit college heeft tot in de 20ste eeuw het Utrechtse muziekleven mede bepaald.

Toen Mozart en zijn zus in 1766 Utrecht bezochten, concerteerden zij in de muziekzaal van het CMU op het Vredenburg.

Toen het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op de Mariaplaats werd geopend in 1847, werd het CMU min of meer het huisorkest. Er werden veel concerten georganiseerd. Op het programma stonden werken van eigentijdse componisten als Schumann en Mendelssohn. Een andere impuls betekende de komst van de Duitse dirigent Johann Herman Kufferath in 1830. Deze haalde veel landgenoten naar de Domstad. Diverse premières vonden in Utrecht plaats. Een andere belangrijke dirigent (van 1862-1904) was Richard Hol. Tijdens zijn dirigentschap gaf Johannes Brahms samen met het CMU verschillende concerten in Utrecht.

In 1920 werd het Collegium om financiële redenen opgeheven.

Het archief van het Collegium Musicum Ultrajectinum bevindt zich bij het Utrechts Archief.

In 1946 werd een stichting opgericht met dezelfde naam, de muziekadviesraad van de gemeente.

Onderwerp:

muziek

Jaar uitgave:ca. 1726-ca. 1900
Omvang:203 titels
Documentsoort:partituren, muziekhandschriften, 1 fotoalbum
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Collegium Musicum Ultrajectinum (Utrecht)

 

Algemene literatuur:

 W.F. de Jonge, De viering van het twee honderd vijfig-jarig bestaan van het Collegium Musicum Ultrajectinum. Utrecht, 1881.

J.C.M. van Riemsdijk, Het Stads-muziekcollegie te Utrecht (Collegium musicum ultrajectinum) 1631-1881 : eene bijdrage tot de geschiedenis der toonkunst in Nederland. Utrecht, 1881.

J. du Saar, "Het Collegium Musicum Ultrajectinum in de laatste honderd jaar", in: Jaarboekje van Oud-Utrecht 1941, p. 74-132. Een aanvulling, in: idem, 1949, p. 4-5.

Paul Ketelaars, Kleine zielen in hun coterie : het culturele leven in de stad Utrecht tussen 1890-1910 aan de hand van vier Utrechtse culturele verenigingen. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1984.

Gerda Barents-Vermeer, "Muziekcolleges in de Republiek", in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam [etc.], 2002, p. 239-244.

Rudolf Rasch, "De muziekcolleges", in: Geschiedenis van de Muziek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795. [Pdf, versie 2013].

Collectie Muziekwetenschap

Opmerkingen:geplaatst op signatuur MAG: MAZ ... ; HSS 17 B 50 is een fotoalbum met foto's uit de jaren 1861-1879 van het bestuur en muziekmeesters, van bekende componisten en musici
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: nog nader te bepalen