Collectie Utrechtsch Studenten Concert

Het Utrechtsch Studenten Concert in 1913

Het Utrechtsch Studenten Concert (USConcert) is het oudste symfonieorkest van Nederland en nog steeds actief. (Met een eervolle vermelding in het Guiness Book of Records).  Het werd opgericht in 1823 als subgezelschap van het Utrechtsch Studenten Corps en maakte zich daar in 1981 van los. Vele beroemde musici hebben met het orkest opgetreden. Zo soleerden onder andere Clara Schumann, Franz Liszt, Camille Saint-SaĆ«ns en Emmy Verhey bij het orkest.

Het USC legt zich o.m. toe op het uitvoeren van grote opera's naast kleiner repertoire, speelt ook in combinatie met andere gezelschappen, en tourt door binnen- en buitenland.

Een kleine collectie oude partituren van het USC, zowel gedrukt als handgeschreven, is via de collectie Muziekwetenschappen in het begin van de 21ste eeuw bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht terechtgekomen.

Onderwerp:

muziek

partituren

Jaar uitgave:ca. 1800-ca. 1925
Omvang:4 dozen (35 cm)
Documentsoort:partituren, muziekhandschriften
Ontsluiting:

in de computercatalogus te vinden op provenance: Utrechtsch Studenten Concert (Utrecht)

Algemene literatuur:

Gedenkboek van het Utrechtsch studenten concert : uitgegeven ter gelegenheid van het 22e lustrum. [Utrecht], 1933.

Gerard Werker, "150 jaar Utrechtsch Studenten Concert", in: Mens en melodie 28 (1973), nr. 6, p. 173-175

Wytske Dijkstra, Stephen Westra (red.). Het Utrechtsch Studenten Concert 1823-1993 : biografie van een muziekgezelschap. [Utrecht], 1993.

Utrechtsch Studenten Concert (Wikipedia)

Utrechtsch Studenten Concert (homepage)

Collectie Muziekwetenschap

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: MAZ 1906 - MAZ 1913
Groei:afgesloten
Overige informatie:nader te bepalen: schenking, aankoop of bruikleen