Collectie Boekbanden

Onderwerp:

boekbindkunst

Jaar uitgave:nader te bepalen
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:boekbanden
Ontsluiting:

A. Hulshof en M.J. Schretlen, "De kunst der oude boekbinders : XVde en XVIde eeuwse boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek". Utrecht, 1921.

Groei:afgesloten