Collectie Boekbanden

De boekbanden bevinden zich in de verschillende collecties.

Hieronder volgen slechts enkele hoogtepunten:

Een fraaie boekband is die door koning Lodewijk XIV aan Boerhaave geschonken plaatwerk over planten, gebonden in 2 grote banden. (Later in bezit gekomen van Burmann). Ook bijzonder is een werk bestaande uit 12 folianten over de expeditie van Napoleon naar Egypte.

Een ander fraai werk is dat van S.L.P. Cubière over schelpen dat in 1799 in Versailles is gedrukt. (signatuur R qu 310).

Onderwerp:

boekbindkunst

Jaar uitgave:nader te bepalen [15e - 18e eeuw]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:boekbanden
Ontsluiting:

nader te bepalen

Algemene literatuur:

A. Hulshof en M.J. Schretlen, "De kunst der oude boekbinders : XVde en XVIde eeuwse boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek". Utrecht, 1921.

A. Brom Jr., "Een en ander over bibliotheekbindwerk : voordracht ...", in: Bibliotheekleven 1 (1916) 113-133.

A. Hulshof, "De kunst der oude boekbinders", in: Utrechtsche parelen : kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1944, 199-205.

Groei:afgesloten