Collectie Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam

Keizersgracht 105 Amsterdam

Op 2 december 1967 werden de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam (KTUA) en de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (KTUU) officieel opgericht. Beiden vielen toen onder de overkoepelende Kardinaal Alfrink Stichting. De KTUA vestigde zicht aan de Keizersgracht 105 in Amsterdam, in het pand d'Bruynvis. Op 1 januari 1992 gingen beide hogescholen, inmiddels universiteiten geheten, samen op in de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU).

De bibliotheek van de KTUA is gevormd vanaf ongeveer 1973. Voor de geschiedenis van het katholiek leven is met name een kleine collectie interessant die afkomstig is van het bisdom Haarlem. Deze bevat voornamelijk 'jansenistica' met zwaartepunt rond 1700, en strijdliteratuur rond het herstel van de R.K. bisschoppelijke hierarchie in 1853.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook de collecties van de Maastrichtse Jezuïten en Warmond in hun geheel naar Amsterdam zouden komen. Het hele project bleek echter te duur. Uit de beide collecties werd daarom een vooral op de actualiteit gerichte bibliotheek samengesteld. Het grootste deel van de Jezuïtencollectie ging later naar de nieuwe Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht.

Toen er werd overgegaan tot de concentratie van het onderwijs van de KTUA en de KTUU in Utrecht, werd besloten tot herbestemming van de Amsterdamse bibliotheek. Deze bibliotheek bezat toen ruim 80.000 banden: 60.000 boeken en 20.000 tijdschriften. Een selectie van werken over dogmatiek, bijbelexegese en kerkgeschiedenis is overgebracht naar de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.

De Katholieke Theologische Universiteit is sinds 31-12-2006 ondergebracht bij de faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit Tilburg.

Onderwerp:

katholicisme, jansenisme

Jaar uitgave:1553-1989 (zwaartepunt 19de eeuw)
Omvang:ruim 1000 titels
Documentsoort:gedrukt werk, rariora
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam.

Algemene literatuur:

Lodewijk Winkeler, Om kerk en wetenschap. Geschiedenis van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht: 1967-1991, Utrecht 1992.

L. Winkeler, "De katholieke theologische hogeschool van Amsterdam en Utrecht en 'de idee van een universiteit', in: Trajecta 2 (1993), nr. 4, p. 362-382.

Monique van Hoogstraten, "De weg van katholieke boeken", in: Trouw, 14-12-1996.

Opmerkingen:gedeeltelijk bijeengeplaatst op signatuur MAG: KTUA ..., overige werken verspreid geplaatst over drielettersignaturen
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in de periode 1992-1996