Collectie Maatschappij ter Bevordering van de Veeartsenijkunde

Op 27 augustus 1862 werd de Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde in Nederland opgericht, de voorloper van de KNMvD. De naam werd later gewijzigd in Maatschappij voor Diergeneeskunde. Op 12 september 1962 ontving de Maatschappij het predikaat Koninklijke en op 18 april 1963 werd Koninklijke goedkeuring ontvangen voor de naamswijziging in Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, afgekort: KNMvD.

De bibliotheek werd in 1915 overgedragen. Mogelijk gebeurde dit op instigatie van D.F. van Esveld, bibliothecaris van deze maatschappij. De collectie bevat voornamelijk Nederlandstalige veterinaire publikaties.

Onderwerp:

diergeneeskunde

Jaar uitgave:ca. 1696-na 1903 [nader te bepalen]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

D.F. van Esveld, Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland. Utrecht, 1903.

zeer ten dele via de computercatalogus ontsloten op provenance Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland (Utrecht). Bibliotheek

Algemene literatuur:

"Status praesens : de veeartsenijkunde ten tijde van de oprichting van de Maatschappij : speciale uitgave t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde", in: Diergeneeskundig Memorandum 34 (1987) 185-256.

Historische collectie Bibliotheek Diergeneeskunde

Groei:afgesloten
Overige informatie:overgedragen in 1915