Collectie Valeton

Josué Jean Philippe Valeton (1848-1912)

Josué Jean Philippe (Jo) Valeton werd geboren te Groningen op 14 oktober 1848 als zoon van de Groningse hoogleraar en theoloog Josué Jean Philippe Valeton en van Sara Maria Goeverneur. Hij begon zijn studie theologie in 1866 aan de rijksuniversiteit Groningen en zette deze studie na zijn propedeuse voort aan de universiteiten van Utrecht en van Genève. In 1871 promoveerde hij magna cum laude in Utrecht op een proefschrift getiteld "Jesaja volgens zijne algemeen als echt erkende schriften". Na zijn studie was hij achtervolgens predikant te Varik van 1872 tot 1875 en van Bloemendaal van 1875 tot 1877. In 1877 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in de geschiedenis van den Israëlietische godsdienst, de Israëlietische letterkunde en de uitlegging van het Oude Testament. Hij zou dit hoogleraarschap vervullen tot zijn overlijden. Valeton was ook tweemaal rector magnificus van de Universiteit Utrecht, in de jaren 1882-1883 en 1897-1898. In 1909 werd hem een eredoctoraat verleend in Genève. Valeton overleed te Utrecht op 14 januari 1912.

De collectie is door de familie Valeton welwillend afgestaan en omvat vrijwel de gehele schriftelijke nalatenschap van J.J.P. Valeton jr. De collectie bevond zich op het Theologisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht totdat zij rond 2013 werd overgebracht naar de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

theologie

Jaar uitgave:nader te bepalen [19e en begin 20e eeuw]
Omvang:ca. 1,5 m
Documentsoort:handschriften, brieven, collegedictaten, krantenartikelen, gedrukt werk
Ontsluiting:

nader te bepalen

Algemene literatuur:

S.D. van Veen,  Prof. Dr J.J.P. Valeton Jr. herdacht. Utrecht, 1912.

P.D. Chantepie de la Saussaye, "Josué Jean Philippe Valeton Jr. (14 October 1848 - 14 Januari 1912), in: Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam (1913), levensberichten, p. 37-55.

W. van den Hoorn, "De collectie Valeton", in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (1980), 55.

F.G.M. Broeyer, "Valeton, Jr., Josué Jean Philippe", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 3 (1988) 360-365.

F.G.M. Broeyer, "J.J.P. Valeton Jr., coryfee van de ethische richting", in: Vier eeuwen theologie in Utrecht : bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht. Zoetermeer, 2001, p. 198-208.

"J.J.P. Valeton jr. als mens en theoloog : studies over een ethisch theoloog bij zijn 100e sterfdag". Bob Becking (red.). Utrecht, 2012.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Opmerkingen:De verzameling omvat het volgende: - Handschriften van colleges, lezingen etc.: ruim 150 dictaatcahiers met (voornamelijk op college behandelde) oudtestamentische stof; onuitgegeven redevoeringen, openingscolleges; preken; verslag van een o.l.v. Valeton gehouden bijbelbespreking over het Johannesevangelie. - Correspondentie: het merendeel betreft brieven van of aan familieleden voornamelijk de getrouwde kinderen; voorts brieven van en/of aan J.H. Gunning jr., A.M. Brouwer, P.D. Chantepie de la Saussaye, I. van Dijk, J.H. Gunning J.H. zn., G.J.A. Jonker, G.H. Lamers, J.C. Matthes, H.H. Meulenbelt, A.J. Ruys, J.A. Schouten en Zeeuwse oud-leerlingen. - Personalia: autobiografische aantekeningen, gelegenheidsgedichten, foto's e.d. - Varia: plakboek voornamelijk krantenartikelen betr. Valeton; Valetons bibliografie; herinneringen aan Valeton van oud-leerlingen, op verzoek van prof. dr. M. van Rhijn, in 1956, ten behoeve van een biografie, op schrift gesteld. - Publikaties: een bijna volledige verzameling van Valetons geschriften.
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: nader te bepalen