Collectie Missiologie en oecumenica

Het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO) werd in 1969 opgericht als een interuniversitair samenwerkingsverband van theologische faculteiten en kerkelijke organisaties voor zending en oecumene in Nederland, met vestigingen in Leiden en Utrecht. In 1995 werden deze twee samengevoegd in Utrecht.
Tot de initiatiefnemers voor de totstandkoming van het Instituut behoorde onder andere de Utrechtse theoloog J.C. Hoekendijk. Het Instituut kent twee afdelingen: de afdeling Missiologie te Leiden en de afdeling Oecumenica en algemene zaken te Utrecht.

De collectie Oecumenica te Utrecht is opgebouwd uit de bestanden van de Raad van Kerken, de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV), de Evangelische Maatschappij, particuliere collecties en aanschaf.

Onderwerp:

missiologie, oecumenica

Jaar uitgave:nader te bepalen [20e eeuw]
Omvang:ca. 7000 boeken
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus van de universiteitsbibliotheek, de vindplaats begint met OECUM

Algemene literatuur:

A.J. van den Berg, "Collectie missiologie en oecumenica : de bibliotheek van het interuniversitair instituut voor missiologie en oecumenica", in: PUB : personeelsblad Universiteitsbibliotheek 11 (1991), nr. 7/8, p. 3-4.

Terugblik en perspectief : Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica, 1969-1994. Utrecht [etc.], 1994.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: OECUM ...
Groei:ja