Collectie Van Esveld

Penning van het Van Esveld-Fonds

Dirk Frederik van Esveld (1848-1912)

Dirk Frederik van Esveld werd op 2 oktober 1848 geboren te Amersfoort. In 1865 werd hij leerling aan de Rijksveeartsenijschool. Van Esveld was een van de oprichters van het veeartsenijkundig studentencorps Absyrtus en speelde een belangrijke rol in de Maatschappij voor Veeartsenijkunde. Van Esveld vervulde in de periode 1892-1912 de functies van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en bibliothecaris. Na het behalen van het veeartsdiploma werd hij aangesteld als militair-paardenarts 2e klasse aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. In 1877 werd Van Esveld daar leraar in de paardenkennis. Van 1878 tot 1881 was hij daarnaast werkzaam als provinciaal veearts voor het district Breda. In 1881 werd Van Esveld benoemd tot leraar in de anatomie en zo├Âtechniek aan de Rijksveeartsenijschool, welke functie hij bleef vervullen tot zijn overlijden te Zuilen op 25 februari 1912.

De herinnering aan Van Esveld wordt levend gehouden door de instelling in 1913 van het Van Esveld-Fonds. Hieruit worden regelmatig onderscheidingen uitgereikt aan verdienstelijke beoefenaren van de veterinaire wetenschap.

Van Esveld was een groot verzamelaar van Nederlandse publicaties op veeartsenijkundig gebied. De Maatschappij voor Veeartsenijkunde dankte aan hem een fraaie bibliotheek, die zij in 1915 aan de Rijksveeartsenijschool heeft overgedragen.

Onderwerp:

diergeneeskunde

Jaar uitgave:1737-na 1890
Omvang:9 m
Documentsoort:gedrukt werk: overdrukken, brochures
Ontsluiting:

nader te bepalen

Algemene literatuur:

W.C. Schimmel, "[In memoriam] D.F. van Esveld", in: Tijdschrift voor veeartsenijkunde 39 (1912) 223-231.

W.C. Schimmel, "Bijdrage tot de geschiedenis van 's Rijks Veeartsenijschool (uit de nalatenschap van D. F. van Esveld)", in: Tijdschrift voor veeartsenijkunde 39 (1912) 273-...

J.D. van der Plaats, "In memoriam D.F. van Esveld", in: Veterinaire Studenten Almanak 26 (1913) IX-XVII.

"Esveld, Dirk Frederik van", in: Winkler Prins' gei╠łllustreerde encyclopaedie - 4de herz. en bijgew. dr. - Amsterdam, 1916. Dl. 7 p. 137.

"Van Esveld", in: Van Gildestein naar Uithof : 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht, deel I (Utrecht, 1971) 195-197.

P.A. Koolmees, "Dirk Frederik van Esveld (1848-1912) en zijn betekenis voor de ontwikkeling van de vleeskeuring in Nederland", in: Argos : bulletin van het Veterinair Historisch Genootschap 4 (1991) 97-102.

P.A. Koolmees, "Dirk Frederik van Esveld : de maatschappelijke betekenis van een veelzijdig veterinair", in: Beroep op de wetenschap : Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving, 1850-1940 / L.J. Dorsman (red.). Utrecht, 1999. - P. 121-135, 68-170.

A. Mathijsen en E.P. Oldenkamp, "Dirk Frederik van Esveld (1848-1912)", in: Tijdschrift voor Diergeneeskunde 129 (2004) 84-85.

Historische collectie Bibliotheek Diergeneeskunde

Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar verwerving: nader te bepalen