Collectie Rwanda

De collectie Rwanda is de privé-bibliotheek van Ds. C.M. Overdulve binnen de Collectie Bibliotheek van het Hendrik Kraemer Instituut.

De collectie is omstreeks 2012 bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht terecht gekomen.

 

Cornelis Marinus Overdulve (1929-2017)

Cornelis (Cees cq. Kees) Marinus Overdulve werd geboren te Axel op 27-9-1929. Hij studeerde theologie aan de V.U. in Amsterdam. Overdulve werd predikant van de Gereformeerde Kerk te Middelburg op 1 januari 1966. Hij werkte in Rwanda als eerste missionair predikant van 1961-1971 en vanaf 1981. Op 3 oktober 1971 werd Overdulve predikant te Pijnacker en op 1 november 1981 te Heerlen. Hij gaf les aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid van Butare van 1987-1994. Overdulve ging met emeritaat op 30 september 1990. Hij gold als expert van de Rwandese taal, het Kinyarwanda. Ds. Overdulve overleed te Zwolle op 18 oktober 2017.

Ds. Overdulve schreef o.a. Rwanda : volk met een geschiedenis (Kampen : Kok, 1994).

Onderwerp:

missiologie, theologie, Rwanda

Jaar uitgave:1913-2010
Omvang:ruim 500 boeken, 2 tijdschriften en 7 mappen met kaartenbak
Documentsoort:gedrukt werk: boeken, tijdschriftartikelen en krantenknipsels
Ontsluiting:

ontsloten in de computercatalogus op provenance: Overdulve, Cornelis Marinus, 1929-

het documentatiemateriaal in de 7 mappen, meest tijdschriftartikelen, is ontsloten d.m.v. een kaartenbak

Algemene literatuur:

Anneke Verhoeven,""Je zou moeten voelen wat een Hoetoe voelt tegenover een Toetsi, en andersom" : het Roeandese drama en de eenzijdigheid waarmee het Westen de feiten interpreteerde", in: Reformatorisch Dagblad, 18 mei 1995 [interview met Ds. C.M. Overdulve].

Hans Visser, "Het Hendrik Kraemer Instituut (1971-2000)", in: Protestantse zendingsopleiding in Nederland (1797-2010). Red. Gerrit Noort. Zoetermeer, 2012, 143-184.

Collectie Bibliotheek van het Hendrik Kraemer Instituut

Opmerkingen:geplaatst op signatuur: MAG: PKA … - PKH …
Groei:afgesloten
Overige informatie:in bruikleen van het Hendrik Kraemer Instituut