Collectie Danner-Labadie

 

 

Jean de Labadie (1610-1674) (l), Frits Danner met moeder en Jeanine Danner-Schippers (r)

Het thema van de collectie is Jean de Labadie (1610–1674). Deze gereformeerde predikant en voormalig katholiek priester was de oprichter van de sekte van de Labadisten. In zijn streven naar een zuivere kerk raakte hij steeds weer in conflicten betrokken.

 

De collectie is bijeengebracht door Frederik Hendrik (Frits) Danner. Danner werd geboren te Utrecht op 18 september 1911. Hij was van 1938 tot 1976 aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek verbonden. Danner begon daar als boekbinder en eindigde als hoofd van de Bibliografische afdeling. Hij overleed te Driebergen op 7 oktober 2000.

De verzameling bestaat uit gereproduceerd materiaal: fotokopieën, microfilmstrips en microfiches, en ingangen daarop. Deze zijn de basis geweest van een zeer uitputtende bibliografie over Jean de Labadie zoals die is opgenomen in deel 2 van het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Daarin wordt nadrukkelijk verwezen naar het in de Utrechtse UB aanwezige micromateriaal.

Onderwerp:

Jean de Labadie (1610–1674), theologie

Jaar uitgave:vnl. 17de en 18de eeuw; 1927-1971 (boeken)
Omvang:ca 400 fotokopieën, ca 1000 microfilmstrips en microfiches (geschat); titelfiches; gedrukt werk: boeken en brochures
Documentsoort:artikelen en pamfletten
Ontsluiting:

Bibliografie over Jean de Labadie, opgenomen in deel 2 van het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme.

Getypte inventaris

de boeken (voornamelijk over theologische onderwerpen) zijn gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Danner, Frederik Hendrik

Algemene literatuur:

Wikipedia Jean de Labadie

Jan Pieter de Bie, Johannes Lindeboom en G.P. van Itterzon. "Jean de Labadie", in: Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland 5. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1943. P. 456-467.

F.H. Danner, "Een zeldzaam pamflet van Jean de Labadie", in: H.F. Hofman, K. van der Horst, A.H.H.M. Mathijsen (red.), Uit bibliotheektuin en informatieveld. Utrecht, 1987, 45-255.

F.H. Danner: "Jean de Labadie : bibliografie", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 2. Kampen, 1983, 297-302.

Volkert Groothoff, “I.M. F.H. Danner”, in: PUB : Personeelsblad Universiteitsbibliotheek Utrecht 20 (2000), nr. 12, p. 9-10.

Daniel Vidal, Jean de Labadie, 1610-1674 : passion mystique et esprit de Réforme. Grenoble, 2009.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: HSS Coll Danner-Labadie ...
Groei:afgesloten