Collectie Farmacie, Scheikunde en Biologie

De vakgebiedsbibliotheek Farmacie, Scheikunde en Biologie (FSB) van de Universiteit Utrecht was op verschillende locaties gehuisvest en had als primaire doelgroep medewerkers en studenten van de faculteiten Farmacie, Scheikunde en Biologie.
De bibliotheek bezat zo'n 150.000 banden en had ongeveer 1.000 abonnementen. (Stand: 02-04-1998)

In 1991 werd de FSB-bibliotheek verrijkt met twee collecties. Een kleine collectie algemene natuurwetenschappen, die via de nieuwe studierichting Algemene Natuurwetenschappen was ontstaan. En een collectie fytopathologie, overgekomen uit het voormalig Phytopathologisch Laboratorium Willie Scholten in Baarn.

Op 11 november 2005 sloot de bibliotheek van Farmacie, Scheikunde en Biologie aan de Padualaan 8 (Hugo R. Kruytgebouw). De collectie verhuisde naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof.

Onderwerp: farmacie, scheikunde, biologie
Jaar uitgave:1743-1986
Omvang:ruim 400 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus, waarvan een klein deel op provenance FSB (Utrecht)

Catalogus van de laboratoriumbibliotheken. I. Van 't Hoff Laboratorium, Organisch Chemisch Laboratorium, Pharmaceutisch Laboratorium. Utrecht, 1933.

Catalogus van botanische boekwerken in de Universiteitsbibliotheek, in het Botanisch Laboratorium, in het Phytopathologisch Laboratorium 'Willie Commelin Scholten' (te Baarn), zoomede op enkele andere plaatsen te Utrecht. Utrecht, 1936.

Algemene literatuur:

Th. de Ruiter, "Bibliotheekbeschrijving: Bibliotheek van de Subfaculteit Farmacie der Rijksuniversiteit Utrecht", in: Open 16 (1984) 20-24.

E. H[ardeman], "Bibliotheek Wentgebouw met sluiting bedreigd", in: Ublad 30 (10 sept. 1998), p. ..

Opmerkingen: de collectie is deels geplaatst op signatuur: FSB ...
Groei:afgesloten