Collectie Bibliotheek Maxate

Max Prick van Wely (l), Ate Doornbosch (r)

De Bibliotheek Maxate is een bladmuziekcollectie die het gezamenlijke eigendom was van Max Prick van Wely en Ate Doornbosch. Er zijn veel werken verloren gegaan. Dit heeft te maken met het feit, dat in de oorlog Prick van Wely's huis in Den Haag door een granaat werd getroffen.

Max Arthur Prick van Wely (1909-2000)

Max Prick van Wely werd geboren te Mr. Cornelis (thans Janitegara, een voorstad van Jakarta) op 14 september 1909. Gedurende zijn gymnasiumjaren in Nijmegen had hij piano- en orgelles bij Willem Kerper. In 1932 werd hij aangenomen bij het Amsterdams Conservatorium. Hij vervolmaakte zijn pianospel bij Willem Andriessen; daarnaast had hij orgelles bij Cornelis de Wolf en compositieles bij Sem Dresden. Drie jaar later speelde de jonge pianist zijn eigen Eerste Pianoconcert met het conservatoriumorkest in de Bachzaal te Amsterdam. In de loop der jaren zouden meer dan honderd composities ontstaan, orkestwerken, kamermuziek, een groot aantal pianostukken, koormuziek, liederen en enkele declamatoria voor spreekstem en orkest. Prick van Wely heeft echter vooral als schrijver naam gemaakt. Er werden elf boeken van hem gepubliceerd, waarvan Het orgel en zijn meesters en De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied meerdere drukken mochten beleven. Daarnaast verschenen er verscheidene vertalingen, bewerkingen, liedbundels en verzamelingen sprookjes, deels samen met zijn vrouw Beatrice Prick van Wely geschreven. Verder schreef hij een groot aantal artikelen, gepubliceerd in o.a. Universum, De Muziek, De TijdKunst voor de jeugd, Tijdschrift voor Huismuziek en Mens en Melodie, tezamen meer dan 90 publicaties. Prick overleed te Amsterdam op 12 april 2000.

Ate Doornbosch (1926-2010)

Ate Doornbosch werd geboren te Nuis (gemeente Marum) op 1 januari 1926. Doornbosch was volkskundige en radiopresentator. Hij presenteerde van 1957-1993 1300 uitzendingen van het populaire radioprogramma met Nederlandse volksliedjes, Onder de Groene Linde. Hij werkte voor de VARA als programmamaker en vanaf 1966 ook op het Meertens Instituut op de afdeling volkskunde. Doornbosch overleed te Schiedam op 23 juli 2010.

De nalatenschap van Ate Doornbosch bestond o.m. uit een liederencollectie van 5000 opnames, inmiddels gedigitaliseerd en via de Nederlandse liederenbank op het internet te beluisteren.

Onderwerp:

Nederlandse volksmuziek, partituren

Jaar uitgave:ca. 1783-1979
Omvang:... m (180 titels)
Documentsoort:bladmuziek
Ontsluiting:

via de computercatalogus te vinden op provenance: Bibliotheek Maxate

Algemene literatuur:

Albert Brussee, Een overzicht van de composities en geschriften van Max Prick van Wely. [S.l.], [1989].

Louis Peter Grijp en Herman Roodenburg, Blues en balladen : Alan Lomax en Ate Doornbosch, twee muzikale veldwerkers. Amsterdam, 2005.
 
Prick van Wely, Max Arthur (composers-classical-music.com)
 
A.J. Dekker, "Volksliedverzamelaar Ate Doornbosch krijgt ANV-Visserneerlandia prijs", in: Volkskundig bulletin 17 (1991) 41-48.
 
Louis Peter Grijp, "Ate Doornbosch overleden" (website Meertensinstituut, 29 juli 2010)

Ate Doornbosch (Wikipedia)

Opmerkingen:de collectie is bijeengeplaatst op signatuur: MAG: MODGR ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft die collectie verworven in ca. 1995. Het Nederlands Muziek Instituut bezit een collectie muziekhandschriften (507 titels) van Max Prick van Wely.