Collectie Maarten van Rhijn

Maarten van Rhijn (1888-1966)

Maarten van Rhijn werd geboren op 29 april 1888 te Groningen. Hij werkte na zijn theologiestudie te Groningen van 1916 tot 1926 als secretaris van de Nederlandse Christen Studenten Vereeniging (NCSV). Daarna was Van Rhijn in 1926 enkele weken predikant te Groesbeek totdat hij in november van hetzelfde jaar werd benoemd tot hoogleraar kerk- en dogmageschiedenis te Utrecht. Van Rhijn gaf in de NCSV leiding aan het bijbelstudiewerk; zo bekwaamde hij zijn leerlingen tot boodschappers van Christus. Van Rhijn voelde zich lange tijd aangetrokken tot de Oxfordbeweging. In 1958 ging hij met emeritaat. Van Rhijn overleed te Utrecht op 3 oktober 1966.

Van Rhijn deed in de jaren 1927/28 en 1937 - 1943/1944 belangrijke schenkingen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. In december 1960 schonk hij twee brieven van N. Adriani en in januari 1961 19 brieven van J.H. Gunning Jr. en enkele andere stukken.

Onderwerp:

protestantisme, theologie, Oxford-beweging

Jaar uitgave:1610-1959 (zwaartepunt 20ste eeuw)
Omvang:ruim 600 titels
Documentsoort:gedrukt werk; handschrift: collegedictaat uit 1931/32 en gedeelte van 1932/33
Ontsluiting:

grotendeels ontsloten via de computercatalogus op provenance: Rhijn, Maarten van (1888-1966)

Algemene literatuur:

Books on theology for the greater part from the library of Dr. M. van Rhijn, emeritus professor of theology at Utrecht University, Beijers, 30th Sept. and 1st Oct. 1964. Utrecht, 1964.

Ernst en vrede : opstellen rondom de ethische theologie, aangeboden aan Prof. Dr. M. van Rhijn op 15 November 1951. 's-Gravenhage, 1951. (P. 215-225: uitvoerige bibliografie van Prof. Van Rhijn samengesteld door C.H. van Rhijn A.A.zn.

G.P. van Itterzon, "Maarten van Rhijn. Groningen 29 april 1888-Bilthoven 3 oktober 1966", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1971-1972, 259-263.

P.L. Schram, "Rhijn, Maarten van", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, dl. 1 (1976) 278-280.

Aart de Groot, "M. van Rhijn als kerkelijk hoogleraar", in: Vier eeuwen theologie in Utrecht : bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht. Zoetermeer, 2001, p. 245-253.

Opmerkingen:verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek locatie Uithof, o.m. Gunning 18 G 1-15
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenkingen van Prof. Dr. M. van Rhijn in de jaren 1927/28 en 1937 - 1943/44