Collectie Hoekstra

Anna Elisabeth Hoekstra (1897-1950)

Anna Elisabeth (Elly) Hoekstra werd geboren te Groningen op 15 februari 1897. Zij studeerde M.O. Italiaans. Daarna deed zij vertaalwerk. In 1937 behaalde zij haar diploma Hongaars aan de Universiteit van Dubrecen. Elly Hoekstra werd eind 1938 benoemd aan de Universiteit Utrecht als privaatdocente Hongaarse taal en in 1940 tevens in de Hongaarse letterkunde. Elly Hoekstra overleed te Oudenrijn op 12 december 1950.

Zij was de eerste docente Hongaarse taal en letteren aan de Universiteit Utrecht. In 1938 publiceerde zij Beknopte Hongaarse grammatica.

Mej. Hoekstra schonk 65 Hongaarse boeken aan de Universiteitsbibliotheek.

Brieven van haar aan de Hongaarse theoloog Prof. dr. Jenő Sebestyén bevinden zich in het archief van de Reformatorische Theologie in Boedapest in de nalatenschap van professor Sebestyén.

Onderwerp:

Hongarije (geschiedenis), Hongaarse taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1901-1948
Omvang:60 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Hoekstra, Elly

Algemene literatuur:

"Colleges in Hongaarsch te Utrecht : Mej. Elly Hoekstra benoemd tot privaat-docente", in: De Telegraaf, 08-12-1938.

Kozák Nóra, "Levelezés mindhalálig. Egy hollland nő portréja. Elly Hoekstra levelei Sebestyén Jenőhöz", in: Programfüzet : XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció, Pécs, 2017, április 18–21. Pécs, 2017, p. 34.

Opmerkingen:bijeengeplaatst met andere Hongaarse boeken op signatuur: MAG 144 ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking jaren '50