Collectie Genootschap Nederland-Spanje (Asociación Hispánica de La Haya)

Het Genootschap Nederland-Spanje werd in 1920 opgericht op initiatief van de Vereeniging Nederland in den Vreemde. In 1927 werd het genootschap gereorganiseerd. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag. Sinds 1947 voert het de naam Asociación Hispánica de La Haya. Het is de oudste hispanofiele vereniging in Nederland.

Het Genootschap schonk in de jaren 1934/35 - 1936/37 boeken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dit gebeurde door bemiddeling van prof. C.F.A. van Dam. In 1945/46 werd de hele bibliotheek vermaakt aan de Universiteitsbibliotheek.

Onderwerp:

Spaanse letterkunde

Jaar uitgave:nader te bepalen [zwaartepunt waarsch. 20e eeuw]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

Raymond J. Rijhnen, "Spanish Society of The Hague". Bachelorscriptie Haagse Hogeschool, 2007.

Website Asociación Hispánica de La Haya

Collectie Van Dam

Groei:afgesloten