Collectie Genootschap Spanje-Spaansch Amerika

Het Genootschap Spanje-Spaansch Amerika werd opgericht op 17 maart 1928. Bij Koninklijk Besluit van 10 november 1928, No. 47, werd het genootschap goedgekeurd. Het genootschap is gevestigd in Amsterdam op het adres Hemonylaan 7. Dit was het woonadres van prof. Dr. C.F.A. van Dam.

Boekenschenkingen door bemiddeling van prof. Dr. C.F.A. van Dam aan de Universiteitsbibliotheek werden gedaan in de jaren 1927/28 - 1929/30, 1937/38 - 1945/46 en 1948/49.

Onderwerp:

Spaanse taal- en letterkunde, Latijns-Amerikaanse letterkunde

Jaar uitgave:1746-ca. 1942 (zwaartepunt 20ste eeuw)
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

een zeer klein deel is ontsloten via de computercatalogus op provenance Genootschap "Spanje-Spaansch Amerika" (Amsterdam)

een groot aantal titels is ten onrechte ontsloten op provenance Dam, Cornelis Frans Adolf van

Algemene literatuur:

Unión de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del Benelux

Collectie Van Dam

Opmerkingen:verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof, o.a. op signatuur MAG: 298 ... - 301 ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenkingen in de jaren 1927/28 - 1929/30, 1937/38 - 1945/46 en 1948/49